INTRESSEOMRÅDEN

Fjäll, Hållbarhet och miljö, Påverkansarbete

LANDSKAP

Stockholm

Ort

Ingarö

Ålder

46

E-POST

carl@skitouringscandinavia.com

Carl Lundberg

Varför engagerar du dig i STF?
Jag ser STF som en stark och viktig kraft i svenska fjällvärlden. Styrka medför ansvar och för mig känns det viktigt att bidra till en hållbar utveckling både inom natur och friluftsliv men även i samhället i stort.

Vad skulle du vilja utveckla inom STF?
Det är lätt hänt att utvecklingen har sin egen gång. På gott och ont så har de fria marknadskrafterna väldigt stor frihet i västvärlden men jag tycker att vi nått en punkt där det finns anledning att fundera över hur vi vill ha det i fjäll och natur i framtiden. Skall vi exploatera och tillrättalägga även det lilla av vildmark som finns kvar eller kan vi tänka oss att besöka naturen på naturens villkor?