LANDSKAP

Lappland

Ort

Gällivare

Ålder

66

E-POST

borje.johansson@fd.stfturist.se

Suppleant - Börje Johansson

Vad skulle du vilja se för utveckling inom STF?

Ökad lokal närvaro i Lapplandskommunerna, ökad samverkan med lokala aktörer för att öka kännedomen om dessa kommuner i Sverige. Fler lokalavdelningar i ”framtidskommunerna” i Lappland och Norr- och Västerbotten för att sprida kännedom om bygden bland nyinflyttade.

Vilken är den viktigaste framtidsfrågan för STF?

Ökad lokal närvaro i Lappland, ökat samarbete med lokala aktörer som kommuner, turismentreprenörer och samebyar.

Beskriv kort vem du är och varför du vill engagera dig inom STF.

Jag bor och verkar i Gällivare och tror det är nyttigt att det bland medlemsombuden finns representanter för lokalbefolkningen i Lappland. Jag ser en tydlig möjlighet till kulturturism och ökad samverkan mellan lokala turismaktörer och STF. Jag vill starta en lokalavdelning för nyinflyttade unga vuxna i Malmfälten, genom detta kunna visa ”pärlorna” i kommunerna.

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.