INTRESSEOMRÅDEN

Fjäll, Kultur, Leder och underhåll

LANDSKAP

Lappland

Ort

Gällivare

Ålder

62

E-POST

borje.johansson@virtuellteknik.se

Börje Johansson

Varför engagerar du dig i STF?
Jag är en erfaren föreningsmänniska och tycker STF är en bra organisation med fungerande verksamhet. Vandringsturismen i Lappland är mycket viktig för den allmänna kännedomen om området och för berörda kommuner.

Vad skulle du vilja utveckla inom STF?
Bättre samarbete med kommunerna och lokalt näringsliv i Lappland. Utöka ledsystemet och boende vid sidan av Kungsleden i samverkan med lokala aktörer.