INTRESSEOMRÅDEN

Lokal ideell verksamhet, Minskad klimatpåverkan, Mångfald och integration

LANDSKAP

Dalsland

Ort

Brålanda

Ålder

69

E-POST

borje.eriksson@fd.stfturist.se

Börje Eriksson

Vad skulle du vilja se för utveckling inom STF?

Fortsatt fokus på friluftsliv och hållbarhet. Tillgänglighet på ett ekologiskt hållbart sätt.

Vilken är den viktigaste framtidsfrågan för STF?

Locka ungdomar till medlemskap i STF samt vårda befintliga medlemmar, både yngre och äldre.

Beskriv kort vem du är och varför du vill engagera dig inom STF.

Sedan min ungdom har jag jobbat ideellt med både scoutverksamhet, fiskeklubb, biodlarförening med mera. Jag har lång erfarenhet av dugnadsarbete inom STF och är ledamot i lokalavdelning. Är intresserad av friluftsliv i fjäll och kust och vill gärna vara med och påverka fortsatt utveckling inom dessa områden.

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.