INTRESSEOMRÅDEN

Boende, Lokalt engagemang, Mångfald och integration

LANDSKAP

Jämtland

Ort

Frösön

Ålder

69

E-POST

bengt.marsh@telia.com

Bengt Marsh

Varför engagerar du dig i STF?
STF är en demokratisk organisation som har en ambitiös målsättning att få alla engagerade i uteliv, kulturaktiviteter, att upptäcka vårt land. Det arbetet vill jag gärna delta i!

Vad skulle du vilja utveckla inom STF?
Det lokala engagemanget, de lokala aktiviteterna, att få människor att upptäcka sin egen stad, sitt eget län och sitt eget land!