INTRESSEOMRÅDEN

Hållbarhet och miljö, Lokalt engagemang, Mångfald och integration

LANDSKAP

Halland

Ort

Halmstad

Ålder

72

E-POST

anitastrand@outlook.com

Anita Strand

Varför engagerar du dig i STF?
Genom STF får jag vara med i ett sammanhang där man får möjlighet att upptäcka vårt vackra Sverige både nära och längre bort. I lokalavdelningen möter man så många trevliga människor under vandringar, studiebesök, kulturaktiviteter mm. Jag kan med mitt engagemang försöka få fler att upptäcka fördelarna med att vara STF-medlem om man vill turista i Sverige.

Vad skulle du vilja utveckla inom STF?
Det lokala engagemanget är viktigt för mig.
Hållbarhet och miljö ska alltid stå i fokus.
Mångfald och integration. Viktigt att nyanlända integreras i samhället och lär känna sitt nya land samt får information om Allemansrätten, skyldigheter och rättigheter.