INTRESSEOMRÅDEN

Kunskapsspridning, Lokal ideell verksamhet, Vandring

LANDSKAP

Skåne

Ort

Lund

Ålder

67

E-POST

anders.holmgren@fd.stfturist.se

Anders Holmgren

Vad skulle du vilja se för utveckling inom STF?

Att fortsätta stärka STF som en organisation som når ut till alla i Sverige , med en klar inriktning på att sprida kunskap om vår natur och kultur.

Vilken är den viktigaste framtidsfrågan för STF?

Hur vi ska kunna nå ut till alla i Sverige, oavsett bakgrund.

Beskriv kort vem du är och varför du vill engagera dig inom STF.

Jag är idag engagerad i STF Sydvästra Skånes styrelse och ingår i STF:s referensgrupp för lokalavdelningar.

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.