INTRESSEOMRÅDEN

Fjäll, Hållbarhet och miljö, Påverkansarbete

LANDSKAP

Västerbotten

Ort

Holmsund

Ålder

74

E-POST

anders.forsberg@stfturist.se

Anders Forsberg (suppleant)

Varför engagerar du dig i STF?
STF delar mina intressen och värderingar samt har en träffsäker helhetssyn på natur, kultur, människa, miljö och samhälle! STF vågar stiga fram och ha åsikter! STF omfamnar och välkomnar mig!


Vad skulle du vilja utveckla inom STF?
Jag vill verka för en fortsatt ökad relevans och utveckling av STF samtida utbud! Jag vill också verka för att återinföra orden lokal infrastruktur inom politiken! STF ska ta höjd och utmana med träffsäkra och hållbara aktiviteter! STF ska samtidigt vara en långsiktig, aktiv garant, för att nå såväl lokala som globala mål!