Skogsstig utanför Göteborg

Guide till STFs digitala stämma 2020

Riksstämman äger 2020 rum helt digitalt via mötesverktyget VoteIT. Stämman öppnar torsdag 7 maj kl. 20.00 och avslutas onsdag 13 maj kl. 20.00.

Adressen till VoteIT är stf.voteit.se. Observera att systemet inte fungerar i Internet Explorer. Därför rekommenderar vi att du använder en annan webbläsare, såsom Microsoft Edge eller Google Chrome.

Registrera ditt konto

Anmäl ditt intresse av att delta genom att mejla till Erik Wagner på erik.wagner@stfturist.se. Han lägger då in dig i systemet och du får ett registreringsmejl skickat till dig. Ombud, styrelse, valberedning, revisorer och övriga inbjudna gäster får ett mail direkt via VoteIT.

Användarnamn

För att skapa så mycket transparens och tydlighet som möjligt ska du använda förnamn-efternamn-funktion som användarnamn. Använd inte en synonym eller smeknamn som användarnamn. Om flera deltagare har samma förnamn och efternamn går det bra att även lägga till mellannamn eller en siffra efter efternamnet.

Exempel:
Amal-Artin-ombud
Benny-Bengtsson-revisor
Cecilia-Carlsson-styrelse

Närvaro

Du kan logga in och ur stämman när du vill under tiden den pågår. Två veckor innan stämman formellt öppnar finns stämman dessutom tillgänglig för diskussion och möjlighet för ombud och styrelse att lägga förslag.

Notera att det finns fyra förslagsstopp. Mer om detta längre ner.

Du behöver logga in någon gång under den tid respektive omröstning pågår för att kunna rösta.

Notera att omröstningar påbörjas vid fyra tillfällen. Mer om detta längre ner.

Vid sidan av diskussion, möjlighet att lägga förslag och omröstningar finns fyra tillfällen då aktiviteter sker via videokonferens: stämmans öppnande, information från GS och gäster, frivilligt digitalt samkväm och vid stämmans avslutning. Deltagande vid videokonferens sker via ett system som heter Teams. Inbjudan kommer till era e-postadresser om du är korrekt anmäld till stämman.

Alla tider hittar ni i programmet som finns sist i detta dokument.

Hitta till mötet

När du har loggat in på VoteIT ser du den digitala stämman under rubriken ”Möten”. Klicka på det för att komma in i själva mötet. Om du vill komma tillbaka till förstasidan på VoteIT kan du alltid klicka på VoteIT-loggan. Vill du komma till startsidan för stämman klickar du på ”Digital stämma 2020” bredvid VoteIT-loggan.

Dagordning

Dagordningen beskriver vilka punkter som ska behandlas på stämman. Alla dagordningspunkter ligger antingen som Pågående, Kommande eller Avslutad. En dagordningspunkt ligger som pågående bara under tiden som vi diskuterar den (se program).

Du kan lägga förslag och diskutera i alla dagordningspunkter som är pågående eller kommande. Allt som ligger som avslutat är låst för nya förslag.

Så deltar du

Du deltar i den digitala stämman genom att ta del av videokonferenserna och genom att läsa handlingarna. Du kan lägga egna förslag, diskutera andras och rösta vid beslutspunkterna i dagordningen på VoteIT.

Under beskrivningen av dagordningspunkten finns två rutor; en för förslag och en för diskussion. Var noga med att om du vill lägga ett nytt förslag ska det läggas i rutan för förslag, inte som diskussion.

Lägga förslag

Ombud, styrelse, revisorer, valberedningen och mötesordförande har rätt att lägga förslag. Nya förslag måste ha direkt anknytning till den aktuella dagordningspunkten. Tänk på att formulera tydliga att-satser. När dagordningspunkten innehåller ett förslag om text, t.ex. stadgar eller policydokument, presenteras hela texten i uppdelade stycken med varsin hashtagg-referens. Bredvid hashtaggen finns alternativet “Lägg till förslag”. Genom att klicka där får du möjlighet att ändra i förslaget och lägga det som ett nytt förslag. I det nya förslaget syns då tydligt vad du vill ändra. Om du vill ha med ett argument för ditt förslag så lägger du det som ett diskussionsinlägg. Du kan när som helst be mötesstöd om hjälp.

Förslagsstopp innebär att det inte längre går att lägga nya förslag på de aktuella dagordningspunkterna. De stängs för förslag för att lite senare öppnas upp för omröstning. Det kan vara därför vara klokt att ha koll på när det är förslagsstopp för de punkter där du vill lägga förslag.

Mötesstöd

För alla som deltar eller vill ta del av stämman finns ett inrättat mötesstöd. Detta består av Erik Wagner och Anna Heimersson. De nås inför och under stämman på:
erik.wagner@stfturist.se, 0703-151055
anna.heimersson@stfturist.se, 0703-455220

Mötesstöd svarar så snabbt som möjligt på era frågor och funderingar.

Hashtaggar (#)

Alla förslag får en unik hashtagg som består av namnet på den användare som lagt förslaget och en siffra. Genom att klicka på hashtaggen får du upp bara det som rör just det förslaget, både diskussionsinlägg och förslag. På samma sätt kan du klicka på dina egna inlägg och din egna hashtagg för att se alla dina förslag och inlägg.

Omröstning

I VoteIT ser inte alla deltagare vem som har röstat på vad, däremot är det öppet och tydligt hur många röster varje förslag har fått. Varje medlemsombud och ledamot av styrelsen har varsin röst.

Vid beslut med två förslag som står mot varandra fattas beslut med enkel majoritet.
Exempel: Ska vi köpa äpple? Rösta på Bifall, Avslag eller Avstå.

Ändring av stadgar krävs beslut vid två på varandra följande riksstämmor alternativt beslut på stämman med två tredjedels majoritet.

Vid beslut där förslag behöver slås ut för att hitta ett vinnande förslag, vid så kallad kontrapropositionsvotering, används Schulze-metoden. Metoden innebär att du rankar förslag med hjälp av stjärnor. Det förslag du gillar bäst ger du flest stjärnor. Om du inte gillar ett förslag alls, ger du det inga stjärnor. Ett förlag du tycker är ganska bra ger du färre stjärnor än det du tycker är bäst. Det förslag som har rankats högst är det vinnande förslaget.

Exempel: Vi ska köpa en sorts frukt. Förslag finns på apelsin, äpple och päron. Rangordna frukterna med hjälp av stjärnor utifrån din smak.

Vid beslut där stämman ska besluta om fem saker men det finns förslag på sju används metoden Skotsk STV. Detta kan t.ex. bli aktuellt vid val om det finns förslag på fler personer än det finns valbara platser. Skotsk STV innebär att alla kandidater listas i en lista. (Om det gäller val markeras valberedningens förslag tydligt.) Alla ombud röstar genom att rangordna valfritt antal kandidater. Det går att välja att inte rangordna en kandidat, vilket automatiskt sätter dem på sista möjliga plats på röstsedeln.

Rösterna sammanställs av VoteIT. Röster från utslagna förslag och överskott från valda förslag förs över enligt rangordningen för att minimera antalet bortkastade röster. De kandidater eller förslag som får starkast värden blir föreslagen styrelse. Den styrelse som denna metod räknar fram ställs avslutningsvis mot avslag med enkel majoritet.

Exempel: Vi ska välja tre frukter som vi ska köpa. Förslag finns på apelsin, äpple, mango, banan och päron. Rangordna frukterna utifrån din smak.
Vid lika röstetal avgör lotten.

Reservationer

Du kan reservera dig mot ett beslut genom att skriva #reservation i ett diskussionsinlägg på den punkt du vill reservera dig mot. Skriv gärna anledningen till varför du vill reservera dig. Du måste lämna in en reservation innan stämman avslutats.

Support

Vid frågor om VoteIT eller om stämman i stort, hör av er till Erik Wagner eller Anna Heimersson:
erik.wagner@stfturist.se, 0703-151055
anna.heimersson@stfturist.se, 0703-455220


Program för stämman

Torsdag 7 maj

20.00 Stämman öppnas formellt, inledningstal av Peter Nygårds.
Via distansmöte. Särskild inbjudningslänk skickas till dig via mail.

Fredag 8 maj

8.00 Förslagsstopp för punkterna 1–7.

9.00 Omröstning påbörjas för punkterna 1–7. Pågår i 23 timmar.

Lördag 9 maj

8.30 Förslagsstopp för punkterna 8–11.

9.00 Omröstning påbörjas för punkterna 8–11. Pågår i 23 timmar.

11.00 Hälsning från gäster. Via distansmöte. Särskild inbjudan via länk.

Söndag 10 maj

8.30 Förslagsstopp för punkterna 12–18.

9.00 Omröstning påbörjas för punkterna 12–18. Pågår i 23 timmar.

11.00 Frivillig social aktivitet. Digitalt samkväm! Via distansmöte. Särskild inbjudan via länk.

18.00 Förslagsstopp för punkterna 19–26.

19.00 Avstämning alla ombud. Beskrivning av vägen framåt. Distansmöte. Särskild inbjudan via länk.

19.00 Omröstning påbörjas för punkterna 19–26. Pågår i 24 timmar. 

Måndag 11 maj

Reservdag. Omröstning pågår fram till kl. 19.00 för punkterna 19–26.

Tisdag 12 maj

Reservdag.

Onsdag 13 maj

20.00 Tal av STFs ordförande som formellt avslutar stämman.
Via distansmöte.

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.