Nomineringskommitténs uppdrag

Nomineringskommittén ansvarar för den nomineringsprocess som föregår valet av medlemsombud. Nomineringskommittén ska nominera minst dubbelt så många kandidater som de som ska väljas som medlemsombud. Enligt stadgarna §5 ska 50 medlemsombud väljas.
Enligt stadgarna verkar också nomineringskommittén som medlemsombud och är därmed ombud vid STFs riksstämma.

Förslag på kandidater till medlemsombud kan lämnas från samtliga av STFs medlemmar under perioden 15 maj till och med den 30 september samma år som riksstämman har ägt rum.

Nomineringskommittén består av:
Anita Högegård
Susanne Andreasson (ordf.)
Camilla Jönsson
Ingrid Lönn
Olle Rydell
Richard Scharff
Marcus Lidström
Christer Norde
Merja Bergvall