Mer om STFs föreningsdemokrati

Svenska Turistföreningen är en ideell medlemsorganisation och styrs därmed av en medlemsdemokrati. Så här fungerar vår demokratiprocess.

Svenska Turistföreningens högsta beslutande organ är riksstämman. Alla som är medlemmar i STF kan vara med och kandidera som medlemsombud, och vara med och rösta fram de personer som blir medlemmarnas representanter som medlemsombud under två års tid.

STFs demokratiprocess

På riksstämman 2018 beslutade STF om en reviderad demokratisk process för att utse medlemsombud som representerar medlemmarna under riksstämman och mellan riksstämmorna. Den reviderade demokratiprocessen beskrivs här nedan.

1) Riksstämman äger rum i maj vartannat år. Nästa riksstämma kommer att äga rum i maj 2022.

2) På riksstämman representeras medlemmarna av 59 medlemsombud. 50 av dessa ombud utses av medlemmarna genom en process som består av förslag, nominering och val. De övriga 9 ombuden består av nomineringskommittén (länk till nomineringskommittén på ny sida) som är den grupp som nominerar de kandidater som medlemmarna sedan kan välja som medlemsombud.

3) Den 15 maj påbörjas förslagsperioden, då kan alla STF-medlemmar föreslå kandidater som de anser är lämpliga att representera medlemmarna som medlemsombud och därmed också verka som ombud på STFs riksstämma. Förslag på kandidater kan lämnas via STFs hemsidan som är öppen till och med sista september samma år.

4)
En nomineringskommitté som valts på riksstämman nominerar därefter minst 100 av de föreslagna kandidaterna.

5) De nominerade kandidaterna presenteras på STFs hemsida. Den 1 november – 30 november har alla medlemmar möjlighet att rösta på de nominerade kandidaterna via STFs hemsida eller genom poströstning. Som medlem har du möjlighet att rösta på tre olika kandidater.

6) De valda kandidaterna presenteras sedan på STFs hemsida och verkar som medlemsombud från valet är klart fram till att nästa val äger rum två år senare.

7) Medlemsombuden samlas vid ett par tillfällen under det år det inte är riksstämma. Vid dessa tillfällen får ombuden möjlighet att diskutera viktiga framtidsfrågor inom STF och komma med inspel på eventuella förslag från styrelsen.

Alla som valts till medlemsombud ska representera alla STF- medlemmars intressen, inte bara det område som man själv verkar inom, exempelvis lokalavdelning eller vandrarhem.

Medlemsombud

Läs mer här nedan om vilket uppdrag medlemsombud har och vilka de är!
Om medlemsombudens uppdrag
Alla medlemsombud

Nomineringskommittén

STFs nomineringskommitté utses av Riksstämman och består av nio ledamöter. Deras uppdrag är att utifrån inkomna namn nominera medlemmar till valet av medlemsombud. De ska nominera minst 100 medlemmar och ta hänsyn till geografisk spridning, bakgrund inom STF, etc. Nomineringskommittén består av:

– Börje Eriksson
– Elisa Lundin
– Elisabeth Ahlström
– Ellinor Pettersson
– Lars Lindberg
– Linn Bäckman
– Olle Rydell
– Richard Scharff, vice ordförande
– Sussi Andréasson, ordförande

Ordförande för Nomineringskommittén nås på susanne.andreasson@stfturist.se

Var med och påverka

Du som medlem i STF kan skicka in motioner i frågor som engagerar dig och som du vill ska tas upp på riksstämman. Du kan också gå samman med andra STF-medlemmar för gemensamma frågor, kanske är din lokalavdelning eller vandrarhemsvärd intresserade av att lyfta samma saker som dig? En motion är ett förslag på förändringar eller förbättringar som riksstämman fattar beslut om.

Skicka helst din motion med e-post, som en word- eller pdf-fil. Motioner inför 2022 års riksstämma kan skickas fram till 31 januari 2022. Instruktioner om hur du bäst formulerar en motion hittar du här.

Om du inte vill skriva en motion, är du självklart välkommen med förslag och förbättringar på verksamheten på andra sätt. Du kan t ex. ta kontakt med någon ur STFs styrelse och föra fram dina synpunkter direkt.

Ta chansen att vara med och påverka!

Riksstämmans innehåll

På riksstämman utses STFs styrelse. Det fattas också beslut om förslag från medlemmar (motioner) och om förslag från styrelsen (propositioner). En fastställer även medlemsavgiften och verksamhetsinriktningen för de kommande två åren samt beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen.

Läs våra stadgar

Delta i STFs demokrati

Var med och påverka genom att föreslå dig själv eller en annan passande kandidat som medlemsombud. Var med och rösta i ombudsvalet.  Om du har förslag på frågor som du tycker att det är viktigt att STF driver kan du ta kontakt med ett medlemsombud eller någon ur STFs styrelse.

Demokratiarkiv

Riksstämman 2020

Riksstämman 2018

Protokoll STF Riksstämma 2016

Beslutsunderlag STF Riksstämma 2016

Vill du veta mer?

Stäng

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.