Medlemsvillkor

Svenska Turistföreningen är en ideell förening som arbetar för att alla som vill ska få möjlighet att upptäcka Sverige och vår fantastiska natur och kultur. Vi vill inspirera till resande, aktiviteter och äventyr runtom i Sverige och vi har gjort det sedan 1885. Som medlem i Svenska Turistföreningen är du en del av föreningen och bidrar på så sätt till allt vi tillsammans åstadkommer. Du har möjlighet att påverka verksamheten genom dina demokratiska rättigheter och du får många förmåner och erbjudanden som tack för att du är med. Välkommen som medlem! Nedan har du Svenska Turistföreningens medlemsvillkor.

Dessa medlemsvillkor gäller mellan dig som privatperson och Svenska Turistföreningen (802003-5955), nedan angiven som STF. Genom att du blir medlem godkänner du dessa medlemsvillkor, vilka kan komma att uppdateras. Det här är den senaste versionen. Om du inte godkänner våra ändringar har du alltid rätt att avsluta ditt medlemskap i STF.

Hur vi behandlar dina personuppgifter
När du blir medlem i STF lagrar vi de uppgifter du lämnar i din anmälan samt betalningsinformationen i vårt medlemssystem. STF är personuppgiftsansvarig för dessa uppgifter. I vår integritetspolicy kan du ta del av mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har i förhållande till dessa. Dina personuppgifter krypteras automatiskt 12 månader efter ditt avslutade medlemskap och efter 36 månader raderas de.

Om du lägger till personuppgifter om andra personer är du ansvarig för att STF får behandla även de personuppgifterna i enligt med integritetspolicyn. Det kan till exempel ske vid medlemsanmälan om du anmäler fler än dig själv som medlem.

Medlemskategorier
Medlem kan man bli i STF från och med 16 års ålder. STF har tre medlemskategorier. Vuxenmedlem är man från året man fyller 26 år, seniormedlem är man från det året man fyller 75 år och ungdomsmedlem är man från det året man fyller 16 år till och med året man fyller 25 år.

Ditt medlemskap är personligt och kan inte överlåtas eller användas av någon annan.

Flera medlemmar i ett hushåll på samma adress tar automatiskt del av STFs familjepris då de samlade medlemsavgifterna når upp till ett maxbelopp för avgifter. Familjepriset omfattar max två vuxna eller seniormedlemmar och obegränsat antal ungdomar på samma adress.

Medlemsperiod
STF har ett rullande medlemsår vilket innebär att din medlemsperiod gäller ett år från det datum då din betalning är registrerad i STFs medlemssystem. Om du vill avsluta ditt medlemskap innan medlemsperioden är slut kan du begära utträde ur STF. Då kontaktar du STF Medlemsservice via e-post medlemsservice@stfturist.se eller per telefon på 08-463 21 00. Medlemsavgiften återbetalas inte.

Om du gör medlemsanmälan för fler personer än dig själv i ditt hushåll kommer alla få samma medlemsperiod som du. Det sker också om du vid ett senare tillfälle anmäler fler personer i ditt hushåll som STF-medlemmar.

I god tid innan din aktuella medlemsperiod tar slut kommer du få ett utskick av oss där du erbjuds att fortsätta ditt medlemskap ytterligare ett år. Du som är ansluten till Kivra får aviseringen till din digitala brevlåda, till övriga skickar vi aviseringen per post.
Din nya medlemsperiod startar när din gamla har löpt ut, även om du betalar din medlemsavgift i förväg.

Demokratiska rättigheter
Rätten att vara en del av STFs demokratiska process har man som medlem från och med 16 års ålder.

Förmåner
Som medlem får du en rad förmåner www.svenskaturistforeningen.se/medlem/medlemsformaner/

För att ta del av vissa av dem behöver du kunna visa upp att du har ett giltigt medlemskap. Visa upp giltigt medlemskort eller logga in på STFs webbsida genom att ange ditt medlemsnummer och postnummer. För att få medlemsrabatt på alla STF-boenden är det viktigt att du gör din bokning på STFs webb, via vår telefonbokning eller direkt på boendet. Barn under 16 år bor till medlemspris när de reser med en STF-medlem.

Du får fyra nummer av medlemstidningen Turist. Medlemmar bosatta i utlandet får tillgång till medlemstidningen digitalt.

Medlemskort
När din medlemsavgift är registrerad i STFs medlemssystem kan du ladda ner ditt medlemskort i STFs app. Du kommer även få ett medlemskort i papper med ditt välkomstbrev, som ett komplement till det digitala.

Ditt digitala medlemskort kommer du åt genom att hämta appen ”STF” och välja ”Hämta digitalt medlemskort”. Logga in med ditt medlemsnummer och postnummer.

Ett fysiskt ersättningskort i papper kan du köpa på STFs boenden eller via STF Medlemsservice.

Ansvarsbegränsning
Vi ansvarar inte för förluster eller skador på grund av tekniska fel, nedsatta funktioner eller andra liknande fel som relaterar till ditt medlemskap. Detta gäller inte ansvar som inte kan uteslutas enligt tvingande lagstiftning.

Avtalstid och medlemskapets upphörande
Dessa villkor träder i kraft i samband med att du registrerar dig som medlem och gäller tillsvidare.

Vi förbehåller oss rätten att dra in eller avsluta ditt medlemskap i STF vid skälig misstanke om otillåten användning eller missbruk av våra tjänster, brott mot våra medlemsvillkor, bedrägerier eller andra liknande händelser och beteenden.

STF Medlemsservice 
Vår önskan är att du ska uppleva det positivt att vara en del av STF. Om du har frågor om STF och medlemskapet eller synpunkter på förbättringar är du alltid välkommen att kontakta STF Medlemsservice via e-post medlemsservice@stfturist.se eller telefon 08-463 21 00.

2023-02-06