Medlemsvillkor

Svenska Turistföreningen är en ideell förening som arbetar för att alla som vill ska få möjlighet att upptäcka Sverige och vår fantastiska natur och kultur. Vi vill inspirera till resande, aktiviteter och äventyr runtom i Sverige och vi har gjort det sedan 1885. Som medlem i Svenska Turistföreningen är du en del av föreningen och bidrar på så sätt till allt vi tillsammans åstadkommer. Du har möjlighet att påverka verksamheten genom dina demokratiska rättigheter och du får många förmåner och erbjudanden som tack för att du är med. Välkommen som medlem! Nedan har du Svenska Turistföreningens medlemsvillkor.

MEDLEMSVILLKOR
Dessa medlemsvillkor gäller mellan dig som privatperson och Svenska Turistföreningen (802003-5955), nedan angiven som STF. Genom att du blir medlem godkänner du dessa medlemsvillkor, vilka kan komma att uppdateras. Det här är den senaste versionen. Om du inte godkänner våra ändringar har du alltid rätt att avsluta ditt medlemskap i STF.

HUR VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER
När du blir medlem i STF lagrar vi de uppgifter du lämnar i din anmälan samt betalningsinformationen i vårt medlemssystem. STF är personuppgiftsansvarig för dessa uppgifter. I vår integritetspolicy kan du ta del av mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har i förhållande till dessa. Dina personuppgifter krypteras automatiskt 12 månader efter ditt avslutade medlemskap och efter 36 månader raderas de.

Om du adderar personuppgifter om andra personer är du ansvarig för att STF får behandla även de personuppgifterna i enligt med integritetspolicyn. Det kan till exempel ske vid medlemsanmälan att du anmäler fler än dig själv som medlem.

MEDLEMSKATEGORIER
Medlem kan man bli i STF från och med fem års ålder. STF har tre medlemskategorier. Vuxenmedlem är man från året man fyller 26 år, ungdomsmedlem är man från det året man fyller 16 år till och med 25 år och barnmedlem är man mellan fem och 15 år.

Ditt medlemskap är personligt och kan inte överlåtas eller användas av annan.

Flera medlemmar i ett hushåll på samma adress tar automatiskt del av STFs familjepris då de samlade medlemsavgifterna når upp till ett maxbelopp för avgifter.

MEDLEMSPERIOD
STF har ett rullande medlemsår vilket innebär att din medlemsperiod gäller ett år från det datum då medlemsavgiften är registrerad som betald i STFs medlemssystem. Om du vill avsluta ditt medlemskap före medlemsperioden tar slut kan du begära utträde ur STF, då kontaktar du STF Kundservice kundservice@stfturist.se eller via telefon 08-463 21 00, medlemsavgiften återbetalas inte.

Om du gör medlemsanmälan för fler personer än dig själv i ditt hushåll kommer alla få samma medlemsperiod som du. Det sker också om du vid ett senare tillfälle anmäler fler personer i ditt hushåll som STF-medlemmar.

I god tid innan din aktuella medlemsperiod tar slut kommer du få ett utskick av oss där du erbjuds att fortsätta ditt medlemskap ytterligare ett år.

DEMOKRATISKA RÄTTIGHETER
Rätten av vara en del av STFs demokratiska process har man som medlem från och med 16 års ålder.

FÖRMÅNER
Som medlem har du en rad förmåner www.svenskaturistforeningen.se/medlem/medlemsformaner/

För att ta del av vissa av dem behöver du kunna visa upp ett medlemskort med giltig medlemsperiod eller ange ditt medlemsnummer. För att få din medlemsrabatt på alla STF-boenden är det viktigt att du gör din bokning på STFs webb, via vår telefonbokning eller direkt via boendet.

Du får sex nummer av medlemstidningen Turist och är du bosatt i utlandet betalar du ett portotillägg.

Hushåll med endast barnmedlemmar får ingen tidning.

MEDLEMSKORT
När du registrerar dig som medlem skickar vi ditt medlemskort till din angivna adress.
För att du enkelt ska kunna utnyttja dina medlemsförmåner har vi även utformat digitala lösningar som gör att du inte behöver ha ditt fysiska medlemskort med dig

Ditt digitala medlemskort kommer du åt på följande sätt:
Ladda ner STFs app ”STF i fjällen”

Ett fysiskt ersättningskort kan du köpa på STFs boenden eller via STF Kundservice.

ANSVARSBEGRÄNSNING
Vi ansvarar inte för förluster eller skador på grund av tekniska fel, nedsatta funktioner eller andra liknande fel som relaterar till ditt medlemskap. Detta gäller inte ansvar som inte kan uteslutas enligt tvingande lagstiftning.

AVTALSTID OCH MEDLEMSKAPETS UPPHÖRANDE
Dessa villkor träder i kraft i samband med att du registrerar dig som medlem och gäller tillsvidare.

Vi förbehåller oss rätten att dra in eller avsluta ditt medlemskap i STF vid skälig misstanke om otillåten användning eller missbruk av våra tjänster, brott mot våra medlemsvillkor, bedrägerier eller andra liknande händelser och beteenden.

STF KUNDSERVICE
Vår önskan är att du ska uppleva det positivt att vara en del av STF. Om du har frågor om STF och medlemskapet eller synpunkter på förbättringar är du alltid välkommen att kontakta STF Kundservice via e-post kundservice@stfturist.se eller telefon 08-463 21 00.

2019-03-15