Tänk på att fortfarande det råder eldningsförbud i vissa delar av landet. Läs mer på Länsstyrelsen.se för exakt information om vad som gäller på just din plats.

Facebook
Twitter

Vålådalsfyrkanten

Vålådalen är startpunkt för fjällstugvandringen Vålådalsfyrkanten som går mellan våra fjällstugor STF Lunndörren, STF Vålåstugan och STF Stensdalen. Den gamla skogen i den vidsträckta dalgången bildar tillsammans med de omkringliggande fjällen Vålådalens naturreservat som hela turen sträcker sig i.

Vandringen som mestadels går i gles skog är fin att göra i båda riktningarna och dagsetapperna är mellan 12 och 16 kilometer.  Leden för genom barr- och fjällbjörkskog med tjärnar, vattendrag, myrar och blomsterängar. Det här är en vandring som når bitvis upp till trädgränsen i gränslandet mellan kalfjäll och gles fjällbjörkskog.

I området bedrivs renskötsel som kräver att du visar hänsyn.

Snabbfakta

Fjällkarta
Z6 Lantmäteriet 1.100 000
Z7 Lantmäteriet  1: 100 00
Z53 Lantmäteriet 1: 50 000
Vålådalen & Lunndörren Calazo 1:50 000

Turens längd
55 km / 4 dagar

Höjdskillnad
3 072 möh

Här finns STF
STF Vålådalen Fjällstation
STF Lunndörren Fjällstuga
STF Vålåstugan Fjällstuga
STF Stensdalen Fjällstuga

Karta
Vålådalsfyrkanten

Länkar och läsvärt
Länsstyrelsen Jämtland
Naturum Vålådalen