Facebook
Twitter
Pinterest

STF fjällbutik - handla i väglöst land

STF vill fortsätta inspirera och skapa en positiv känsla för dig som vistas i fjällen och besöker våra butiker på fjällstugor i väglöst land. Under 2016 utvecklar vi därför utbudet i våra fjällstugor med ett uppdaterat sortiment och ny inredning.

Genom ett anpassat och hållbart butikssortiment, tips på fjällmenyer, tillgång till kryddor vid matlagning och ett personligt värdskap vill vi höja upplevelsen under fjällturen – för att ge dig de bästa förutsättningarna att tillaga en egen måltid i väglöst land.

Med konceptet, STF fjällbutik i väglöst land, arbetar vi utifrån tre ledord; Genuint – Hållbart – Efterfrågan.

Med Genuint menar vi att fjällbutikerna ska värna om sin unika prägel, höja upplevelsen och erbjuda ett personligt värdskap i väglöst land.
Med Hållbart menar vi att på bästa sätt och utifrån rådande förhållanden erbjuda ett butikssortiment med hänsyn tagit till miljön.
Med Efterfrågan menar vi att vi lyssnar på dig och våra andra fjällgäster och erbjuder ett butikssortiment utifrån efterfrågan.

BUTIKSSORTIMENT

Vårt butikssortiment bygger på tre nivåer: Small, Medium och Large.

  • Small: Fjällskåp.
  • Medium och Large: Fjällbutik.

fjallbutik

Butikssortimentet är indelat i fem kategorigrupper:

  • Frukost
  • Middag/Lunch
  • Kex/Godis/Snacks
  • Dryck
  • Hygien/Kem tekniskt/Övrigt/Profilprodukter

Samtliga produkter i sortimentet är framtagna utifrån efterfrågan med hänsyn till förpackning-, förvaring- och leveransmöjligheter, samt miljö. Vi har tagit bort glasförpackningar helt och strävar efter att minska på små plastförpackningar och förpackningar som innehåller aluminium. Minst 25 procent ska dessutom vara KRAV-, Ekologiska- eller Fairtrade-produkter i ett sortiment på large-nivå.

Stugor med sortiment large
Large innebär att fjällstugan har ett fullskaligt sortiment med ett brett urval av flera produktsorter och vegetariska alternativ. De stugor som har sortiment large är: Abiskojaure, Alesjaure, Aktse, Gåsen, Kaitumjaure, Lunndörren, Stensdalen och Sälka.
Se komplett sortimentslista här (med reservation för ev. prisjusteringar)

Stugor med sortiment medium
Medium innebär att fjällstugan har ett sortiment med möjligheter till flera val av rätter samt vegetariskt alternativ. De stugor som har sortiment medium är: Aigert, Fältjägaren, Pieskehaure, Rogen, Serve, Syter, Såmmarlappa, Tärnasjö, Unna Allakas, Vakkotavare, Vistas, Viterskalet och Vålåstugan.
Se komplett sortimentslista här (med reservation för ev. prisjusteringar)

Stugor med sortiment small
Small innebär att fjällstugan har ett begränsat sortiment av varor, men fullt tillräckligt för att du ska kunna laga en fullständig måltid. De stugor som har sortiment small är: Anaris, Arådalen, Skedbro, Storrödtjärn och Tarrekaise.
Se komplett sortimentslista här (med reservation för ev. prisjusteringar)

PRISSÄTTNING

Alla fjällbutiker har en gemensam prislista för hela vårt sortiment. Denna finns alltid exponerad på butikshyllan och vid kassadisken i varje fjällbutik. På varje produkt finns dessutom en prisetikett som även visar vilka varor som är Ekologiska (gröna etiketter). För att underlätta hanteringen av växel har alla priser ”jämna kronor”.

Våra priser är något högre än i vanliga service- och livsmedelsbutiker. Det beror bland annat på den ompaketering och det leverans- och butiksarbete som krävs för att få varorna hela vägen till våra butikshyllor i väglöst land. Ute i fjällbutikerna och här på webben kan du läsa mer i vårt ”flödesschema” som i text och bild enkelt förklarar hur våra produkter levereras hela vägen från leverantör till butikshyllan, och hur vi hanterar sopor och källsortering i fjällstugan. Våra priser, vårt sortiment och vårt utbud är anpassade därefter.

Läs mer och se vårt flödesschemat här

Ladda ner (pdf)

fjallbutik_3

HÅLLBARHET

I arbetet med STF fjällbutiker lägger vi stort fokus på att jobba hållbart. Med hållbart menar vi att vi eftersträvar att sälja, leverera och erbjuda produkter med ett ansvar för miljön. Vår målsättning är att jobba miljösmart i alla led, från upphandling, transport och leveranser till val av produkter och förpackningar.

På fjället vill man gå lätt och inte bära onödigt stora förpackningar, samtidigt vill vi inte se små plastförpackningar som skräpar ner i miljön. Det är en utmaning. Som ett steg i arbetet med att minska små plastförpackningar till förmån för bättre förpackningslösningar i våra fjällbutiker har vi börjat sälja pasta, havregryn, nötter och linser i lösvikt. Du köper helt enkelt precis så mycket som du behöver, på plats.

Ett annat exempel i STFs hållbarhetsarbete är att vi bjuder på kryddor, senap och KRAV-märkt ketchup till måltiderna som tillagas och äts i fjällstugorna. Dessa står i kryddställ i självhushållsköken och är tillgängliga för alla fjällgäster.

Förpackningar i alla utföranden är något som påverkar miljön starkt och förutom att minska på antalet förpackningar så ska vi också hantera omhändertagandet av de förpackningar som är på plats. Under 2016 samarbetar STF tillsammans med Håll Sverige Rent och Gröna/Vita bandet i en ny kampanj ”Att hålla fjällvärlden ren”. I kampanjen informerar vi om allemansrätten, samt att ta vara på sitt skräp i samband med fjällturen.

Vi delar ut en gratis skräppåse till alla fjällgäster som besöker våra fjällbutiker. På det viset kan var och en ta med sig sitt eget skräp tillbaka. Framme vid STF fjällstuga eller STF fjällstation kan gästen sedan sortera sina förpackningar och vi på STF tar hand om avfallet. Läs mer om ”Att hålla fjällvärlden ren” här.

Välkomna att handla i våra fjällbutiker i väglöst land!

fjallbutik_2