Tänk på att det råder eldningsförbud i princip i hela landet. Nu är det viktigare än någonsin att vi alla njuter av naturen på ett ansvarsfullt sätt. Läs mer på Länsstyrelsen för exakt information om vad som gäller på just din plats

Facebook
Twitter

INTRESSEOMRÅDEN

Hållbarhet och miljö, Lokal verksamhet, Påverkansarbete

LANDSKAP

Lappland

Ort

Lycksele

Ålder

83

Rune Åkerlund

STF står för många värderingar jag delar, till exempel samarbete för att värna miljön. Jag tycker att man ska satsa på att upptäcka Sverige istället för att åka runt i världen.

Inom STF vill jag utveckla den lokala verksamheten, samt öka de ekonomiska fördelarna med att vara medlem.

Jag är engagerad i pensionärsorganisationer och Föreningen NORDEN. Dessutom är jag borgerlig begravningsförrättare och revisor i fyra föreningar. Jag arbetar gärna i trädgården och skogen.

Kontakta Rune på Rune.Akerlund@stfturist.se