Facebook
Twitter

INTRESSEOMRÅDEN

Fjäll, Hållbarhet och miljö, Vandring

LANDSKAP

Dalarna

Ort

Borlänge

Ålder

55

Lisbeth Modin Nilsson

STF är en utomordentlig förening då man som jag är, intresserad av naturen, fjällen och att bevara detta till alla som vill komma ut i Sveriges rika natur.

Jag vill verka för att kommunikationerna till norra Sverige blir bättre. Risken är stor att den delen av landet avfolkas, även då det gäller turismen.

Jag är yogalärare på fritiden och har varit gympaledare samt styrelseledamot i Borlänges Friskis & Svettisförening i många år. Numera har jag endast min yoga på kvällstid och som eget företag (bisyssla). Tycker att vandring och yoga är aktiviteter som liknar varandra, de har båda meditativa inslag om man fokuserar.

Kontakta Lisbeth på Lisbeth.ModinNilsson@stfturist.se