Facebook
Twitter

INTRESSEOMRÅDEN

Lokal verksamhet, Påverkansarbete, Vandring

LANDSKAP

Östergötland

Ort

Norrköping

Ålder

40

Lisa Hammar

Jag blev medlem i STF för att det är det perfekta sättet att uppleva hela Sverige, speciellt på fjällvandring. Jag engagerar mig i STF därför att vi är en viktig aktör i att förvalta vårt land. Vi vårdar och upprätthåller kultur och natur. Jag anser att STF har en viktig roll i att lära människor om vårt kultur- och naturarv och hur man rör sig i det. Utan historia har vi ingen framtid. Utan naturen har vi inget land.

Jag vill arbeta för att nå ut till grupper som vanligtvis inte vistas i den svenska naturen.
Jag vill lära människor att älska vår natur, för att värna och vårda den.

Utanför STF är jag ledamot i FAI, Sveriges största förening för arkiv- och informationshantering. Jag tycker om att arbeta med händerna, gärna i en vävstol eller med en stickning.

Kontakta Lisa på Lisa.Hammar@stfturist.se