Facebook
Twitter

INTRESSEOMRÅDEN

Kultur, Lokal verksamhet, Mångfald och integration

LANDSKAP

Stockholm

Ort

Botkyrka

Ålder

73

Leif Larsson

Ursprungligen blev jag medlem för att bo på vandrarhem. Senare deltog vi ofta i STF:s lokala aktiviteter i Botkyrka-Salem. Under en aktivitet fick jag frågan om jag vill engagera mig i STF:s arbete och på den vägen är det. Tycker det är inspirerande att bjuda medlemmarna på smultronställen som de inte visste fanns. Att kunna erbjuda aktiviter som medlemmarna efterfrågar är också mycket roligt.

Jag vill utveckla samarbetet med andra lokalavdelningar. Ca 40 000 av Botkyrkas invånare är inte födda i Sverige, och att engagera någon tiondels procent av dessa. borde vara ett prioriterat mål för STF. Våra medlemmar är det allra viktigaste vi har. Vi i lokalavdelningarna jobbar ideellt med dessa på vår fritid. STF:s mål borde vara att ge oss bra verktyg så att vi på ett enkelt sätt kan sköta kommunikationen. Omläggningen av webbmailen är ett dåligt exempel på hur det inte skall vara.

Utanför STF är jag styrelsemedlem i Botkyrka Bridgesällskap, och deltar mycket i Alfa Lavals Pensionärsklubbs aktiviteter. Spelar understundom golf.