Facebook
Twitter

INTRESSEOMRÅDEN

Hållbarhet och miljö, Lokal verksamhet, Påverkansarbete

LANDSKAP

Östergötland

Ort

Boxholm

Ålder

61

Kjell Knutsson

För mig är det viktigt att på lokal nivå utveckla kultur- och naturaktiviteter. STF är en bärare av vårt kulturarv och våra naturintressen i Sverige. Det är för mig viktigt att få människor att upptäcka kultur, natur och miljö genom arbete med människor i alla åldrar. Barn, ungdomar och människor som kommer till Sverige bör prioriteras i STFs arbete.

Jag är intresserad av arbete med friluftsliv och turism riktat mot ungdomar. Att få ungdomar att upptäcka STF är viktigt. Det är något som faller sig naturligt för mig eftersom jag arbetar på en skola med turismutbildning. Jag har stort intresse för STF:s arbete i fjällvärlden. Jag vill påverka STF att arbeta för en så orörd natur som möjligt. Jag vill även påverka så att STF arbetar för att vandrarhemmen får en bra standard, och bättre kan attrahera nutidens resenärer.

Jag har ett stort intresse för biodling, bin har en mycket viktig funktion i naturen för vår överlevnad. Dessutom ger de oss också den goda och nyttiga honungen. Varje sommar befinner vi oss, jag och min hustru, på cykel någonstans i Sverige.

Kontakta Kjell på Kjell.Knutsson@stfturist.se