Facebook
Twitter

INTRESSEOMRÅDEN

Hållbarhet och miljö, Lokal verksamhet, Påverkansarbete

LANDSKAP

Skåne

Ort

Lund

Ålder

56

Jan Lundquist

STF är en spännande förening med en stark känsla för vår natur. En styrka är helheten och spännvidden av STFs olika verksamheter. Det känns viktigt att intressera och engagera allmänheten för våra fina naturområden. Det är bra att visa på de fantastiska möjligheter som finns för att uppleva och bo i vår fjällnatur, men även ta till vara på de små guldkorn på närmare håll.

Jag vill öka samarbetet och integration mellan olika verksamhetsgrenar inom STF, försöka att ta tillvara på och utveckla den breda mångfald som finns inom STF, både vad det gäller olika personers bakgrund och de verksamheter som finns inom föreningen. Jag vill även utveckla olika arrangemang som kan öka naturkänslan för personer som vill bli medlemmar i STF.

Jag är allmänt naturintresserad, speciellt för fåglar, växter, grod- och kräldjur, och är exkursionsledare för djur och natur och bergrund. Biodlare sedan många och och även där kursledare för nybörjare.

Kontakta Jan på Jan.Lundquist@stfturist.se