Facebook
Twitter

INTRESSEOMRÅDEN

Fjäll, Leder och underhåll, Påverkansarbete

LANDSKAP

Dalarna

Ort

Mora

Ålder

60

Greger Mellbert

Mångsidigheten och utvecklingen av ett aktivt friluftsliv är det som lockar mig till STF.

Mina viktigaste frågor är:

– Hur kan vi utveckla fjällturismen med bibehållen och ökad lönsamhet?
– Teknisk utveckling med gästen i fokus
– Hur marknadsföringen av STF som koncept, och kommande generationers framtida val av organisation, kan komma att påverkas och prioriteras.

Jag är styrelseledamot i intresseföreningen Fjällstugvärdarna, och politiskt engagerad med förtroendeuppdrag.

Kontakta Greger på Greger.Mellbert@stfturist.se