Facebook
Twitter

INTRESSEOMRÅDEN

Fjäll, Mångfald och integration, Påverkansarbete

LANDSKAP

Västerbotten

Ort

Umeå

Ålder

70

Anders Forsberg

STF delar mina intressen och mina värderingar och har en träffsäker helhetssyn på natur, kultur, människa, miljö och samhälle! STF vågar stiga fram och ha åsikter! STF gör mig glad!

Jag vill verka för en helhetssyn på hållbart resande som ger besöksnäringen möjlighet att utvecklas med låg miljöbelastning! Jag vill verka för ett ökat samarbete mellan våra lokala regioner för att kunna ta del av mer Sverige!

Representerar STF i utvecklingen av UNESCO projektet biosfärsområde Vindelälvsdalen! Deltar inom Region Västerbotten i utformningen av en ny trafikförsörjningsplan för kollektivtrafik och arbetar med rekrytering av nya och unga medlemmar samt utveckling av vandringsturism i länet.