Priser för att bo i en STF fjällstuga

För att kunna erbjuda god service i fjällstugorna tar vi ut en avgift när du bor eller rastar hos oss. Priserna för en övernattning varierar beroende på säsong och område. Bäst pris får du som är medlem och förbetalar din övernattning här på webben. Dagbesökare som inte är medlemmar betalar en serviceavgift, och du som tältar i anslutning till våra fjällstugor betalar en tältavgift.
Pris för övernattning i fjällstuga
Du som övernattar i STFs fjällstugor betalar en avgift som varierar över säsong och område. Bäst pris får du som är medlem i STF och förbetalar din övernattning här på webben. Medlemspris från 400 kronor per natt.

Pris för dagbesök i fjällstuga
Alla medlemmar i STF har fria dagbesök i STFs fjällstugor. När du rastar i upp till tre timmar mitt på dagen kan du använda stugans kök, dass och torkrum. Icke medlemmar betalar en serviceavgift som varierar beroende på om du vandrar längs Kungsleden eller i övriga fjällen. Serviceavgift betalas på plats i fjällstugan och ligger från 100 kronor.

Pris när du tältar i anslutning till fjällstugan
Du som tältar i anslutning till STFs fjällstugor betalar en tältavgift per person och natt som varierar beroende på om du vandrar längs Kungsleden eller i övriga fjällen. Tältavgift betalas på plats i fjällstugan, medlemspris från 150 kronor.

Se prislista här