Närbild på lavinsändare i fjällen

Lavinfara

Laviner förekommer även i de svenska fjällen. De markerade lederna är dragna så att de inte ska passera lavinfarliga områden. Gör du turer utanför lederna, på topptur eller där terrängen är lite brantare bör du vara extra observant.

Tips för att undvika lavinfarliga områden

  • Läsidorna är alltid farligare än de vindutsatta fjällsidorna. På läsidan samlas snön och där en sluttning faller undan efter ett krön bildas ofta hängdrivor. En sådan hängdriva är en risk i sig om den lossnar, men kan också genom sin tyngd utlösa en lavin. Gå aldrig vare sig under eller på en sådan driva.
  • Största risken för laviner finns i sluttningar där snö ackumuleras (läsida) och har en lutning på 25 grader eller mer.
  • Lavinrisken ökar vid snabba temperaturförändringar, kraftigt snöfall och hård vind. Då bildas skikt i snön, varav ett skikt riskerar att bli ett glidlager, som de ovanpå liggande snöskikten glider iväg på.
  • Gå inte uppför och åk aldrig i mitten av stora snöfält, utan följ bergsryggar, stenbunden terräng och åsar.
  • Dagliga lavinprognoser publiceras på lavinprognoser.se.
  • snorapporten.se/lavinskala kan du också hitta dagsaktuell lavinriskbedömning.

Lär dig mer

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.