GPS-koordinater

De koordinater som angetts för Svenska Turistförenings fjällstugor är angivna enligt longitude och latitude och återfinns här på hemsidan. Samtliga koordinater är tagna manuellt på de aktuella platserna och felmarginalen är ca +/-10 meter. Där det finns fler än en stuga avser koordinaterna ett tänkt centrum på platsen.

En GPS är endast ett komplement till karta och kompass. Tänk på att batterikapaciteten minskar kraftigt då GPS:en utsätts för kyla. Efter ett batteribyte bör alltid GPS:ens kompass kalibreras. Det kan också förekomma fel både bland koordinater, i de digitala kartorna och i kalibreringen av utrustningen. Resultatet kan bli att GPS:en säger att du är framme trots att du står mitt ute i ingenstans. Vi vill därför rekommendera att inte helt överge klassiska verktyg som karta och kompass, särskilt om du ska ut i glesbygden.

Härunder kan du som har en GPS-mottagare tanka in alla STFs boendeformer som intressepunkter (POI) i din GPS. Filen är uppdaterad 2010, så alla nytillkomna STF-boenden finns tyvärr inte med i listningen. Då anläggningar går ur och tillkommer till STF under året, rekommenderar vi att kontrollera i boendesöket här på hemsidan att anläggningen är kvar i STF och håller öppet den tid ni planerar att övernatta.

På varje boendesida på svenskaturistforeningen.se finns STF-boendets koordinater angivna som i latitude och longitude. WGS84 decimalt. Om du vill ha alla STF-boendes koordinaterna som WGS84 kan du tanka ned excel-filen nedan. Excel-filen är uppdaterad i september 2014, så alla nytillkomna STF-boenden finns tyvärr inte med i listningen.

Om du själv önskar konvertera mellan olika format, kan du använda nedanstående gratisresurs på internet.

Smultronställen i Lantmäteriets fjällkartor

Koordinaterna till dessa smultronställen i fjällen är framtagna av Lantmäteriet 2010-02-25.

Mer om fjällsäkerhet

Stäng

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.