Två renar med berg i bakgrunden

Renar på fjället

Renskötsel är en samisk näring som i Sverige är förbehållen samerna, enligt Sveriges grundlag. Renskötselrätten bygger på "urminnes hävd". Renens uråldriga behov att ströva fritt och beta ostört finns fortfarande kvar. Det kräver förståelse och hänsyn från oss gäster i renens rike.

Det samiska samhällets viktigaste kulturbärare och resurs är renen. Den har varit pack- och dragdjur. Dess päls och skinn har gett värme och kläder. De slitstarka hornen används i bruksföremål och smycken. Renköttet är dessutom en stomme i samisk mattradition (en delikatess som rekommenderas).

All rennäring bygger på det fria naturbetet eftersom renar är vandringsdjur. Du får gärna betrakta dessa vackra djur, men ge dem utrymme att beta i fred. Drar sig flocken sig undan har du kommit för nära. Även när stora renhjordar samlas måste extra hänsyn visas, så att de inte sprids. Lösa hundar tolkar renarna ofta som hot, vilket kan skapa panik. I flocken är renen trygg. Här kan du läsa ett ingående reportage om rennäring och fjällturism.

Så undviker du att störa renen

I alla områden där renskötsel bedrivs är det viktigt att besökare inte stör betesro eller skrämmer renen, särskilt runt kalvningstid i april-maj. Tänk därför på följande i renbetesland:

  • Håll alltid hundar kopplade.
  • Undvik att gå rakt mot renen.
  • Ju tystare du är desto lugnare blir djuren.
  • I kikare kan du betrakta renarna varsamt på avstånd.
  • När större flockar är i rörelse, sätt dig ner, betrakta och njut.
  • Läs mer i broschyren Renens rike.
Stäng

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.