Två renar med berg i bakgrunden

Renar på fjället

Det är av yttersta vikt att du inte stör renar eller andra djur som lever på fjället. Du får gärna betrakta dessa vackra djur, men ge dem utrymme att beta i fred. Drar flocken sig undan har du kommit för nära. Även när stora renhjordar samlas måste extra hänsyn visas, så att de inte sprids. Lösa hundar tolkar renarna ofta som hot, vilket kan skapa panik. I flocken är renen trygg.

Renskötsel är en samisk näring som i Sverige är förbehållen samerna enligt lagen. Renen är den samiska samhällets viktigaste kulturbärare och resurs. Renen har ett stort behov att ströva fritt och beta ostört, det kräver förståelse och hänsyn från oss gäster i renens rike.

För att visa respekt och värna fjällets djur gör STF följande;

 • stänger ner de flesta av våra fjällboenden i april då hela fjället är som en stor barnkammare och under hösten då renarna ska förflytta sig till deras vinterbeten.
 • jobbar aktivt för att minska ner helikoptertransporter under sommaren. Istället fyller vi våra förråd och frysar vintertid när det går att transportera på snön som är ett mycket hållbarare alternativ och det stör inte djuren på samma sätt. Mellan 2018 och 2020 minskade STFs helikoptertransporter så mycket att utsläppen gick ned med 46 procent.
 • beställer helikoptertransporter till Jämtlandstriangeln i samråd med berörd sameby, vissa tider kör helikoptrarna från Rundhögen och Kläppen istället för Storulvån för att minska störning
 • uppmanar våra gäster att upptäcka de lite mer okända lederna för att vi inte alla ska vara på samma plats samtidigt.
 • informerar om vikten att inte störa renen så ofta det går.

Så undviker du att störa renen

I alla områden där renskötsel bedrivs är det viktigt att besökare inte stör betesro eller skrämmer renen. Tänk därför på följande i renbetesland:

 • Håll alltid hundar kopplade.
 • Undvik att gå rakt mot renen.
 • Ju tystare du är desto lugnare blir djuren.
 • I kikare kan du betrakta renarna varsamt på avstånd.
 • När större flockar är i rörelse, sätt dig ner, betrakta och njut.
 • Läs mer på Samer.se och i broschyren Renens rike.

Tillsammans tar vi ansvar och ser till att alla fjällets djur får leva ett ostört liv.

Stäng

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.