Vandring Ammarnäs - Hemavan

Hur lång tid tar det att vandra?

Det är självklart lättare att vandra på en jämn och flack stig, än att gå uppför ett brant berg, och hastigheten när du vandrar blir därefter. Tabellen nedan kan ge dig en fingervisning och bygger på erfarenhetsmässiga grunder, men varierar dock beroende på din kondition, hur tung din packning är och vilka väderförhållanden du vandrar i.

I lättvandrat landskap med ledmarkeringar kan du gå ungefär en mil på två timmar. Ditt vandringstempo påverkas förstås om fler höjdmeter tillkommer, om växtlighet gör vägen svårframkomlig, eller om landskapet är svårnavigerat. För att uppskatta hur lång tid det tar att gå mellan två olika destinationer måste du ta med en rad olika villkor i beräkningen. Följande information ger en uppfattning av hur lång tid det tar att vandra i olika typer av terränger. Givetvis är den snabbaste vägen är inte alltid den bästa.

Hur lång tid tar det att gå 1 km?

  • Skogsväg (traktorväg): 4,6 km/h
  • Lättvandrad jämn stig: 4,0 km/h
  • Småkuperad terräng: 3,3 km/h
  • Kuperad stigning: 2,7 km/h
  • Kraftig stigning: 2,0 km/h
  • Brant stigning: 1,5 km/h
Vandringshastighet, generell beskrivning.
Sträcka, med kortare stopp Skogsväg (traktorväg) Lättvandrad jämn stig Småkuperad terräng Kuperad stigning Kraftig stigning Brant stigning
Km tim, min tim, min tim, min tim, min tim, min tim, min
1 0,13 0,15 0,18 0,22 0,30 0,40
2 0,25 0,30 0,35 0,45 1,00 1,20
3 0,38 0,45 0,55 1,05 1,30 2,00
4 0,50 1,00 1,10 1,30 2,00 2,40
5 1,00 1,25 1,30 1,50 2,30 3,20
6 1,15 1,30 1,50 2,15 3,00 4,00
7 1,30 1,45 2,10 2,40 3,30 4,40
8 1,40 2,00 2,30 3,00 4,00 5,20
9 1,55 2,15 2,45 3,25 4,30 6,00
10 2,05 2,30 3,00 3,45 5,00 6,40
11 2,20 2,45 3,20 4,05 5,30
12 2,30 3,00 3,35 4,30 6,00
13 2,45 3,15 4,00 4,50 6,30
14 2,55 3,30 4,15 5,15 7,00
15 3,10 3,45 4,30 5,40 7,30
16 3,20 4,00 4,50 6,00
17 3,35 4,15 5,10 6,25
18 3,45 4,30 5,30 6,45
19 4,00 4,45 5,45 7,05
20 4,10 5,00 6,00 7,30
21 4,25 5,15 6,20 7,50
22 4,35 5,30 6,35 8,15
23 4,50 5,45 7,00 8,35
24 5,00 6,00 7,15 9,00
25 5,15 6,15 7,30 9,25

Källa: DNT

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.