Närbild på ben med vandrare i bakgrund

FAQ - Europalederna

Vad behöver jag packa? Kan jag sova över längs lederna? Och hur vet jag att leden jag vandrar på är en del av europalederna? På den här sidan får du svar på vanliga frågor om Europalederna i Sverige.

Varför finns europalederna?
Europalederna skapades av Europeiska vandrarförbundet. Idén med europalederna (European long distance footpaths – E-paths) är att ge uttryck för samhörigheten mellan människorna från olika europeiska länder. I Sverige har europalederna initierats av STF genom att befintliga regionala leder knutits samman på ett naturligt sätt.

Hur många europaleder finns det?
Tolv europeiska vandringsleder genomkorsar idag Europa. Två av dem har delar i Sverige. B
eteckningarna E1, E2 och E12 står för europeiska vandringsleder, det vill säga för något mycket mer spännande än europeiska motorvägar.

Vilka europaleder berör Sverige?
Två europaleder berör Sverige; E1 och E6. E1 fortsätter via Danmark, ner genom Tyskland och Schweiz till Italien. E6 från Sverige fortsätter genom Danmark, Tyskland och Österrike och in i Balkan innan den slutar i Grekland. Du kan alltså vandra från exempelvis Norrtälje till Medelhavet. 
För mer information om europalederna i andra länder hänvisar vi till Europeiska vandrarförbundets webb.

Hur skaffar jag information inför min vandring?
I Sverige hittar du information om de regionala lederna som ingår i E1 och E6 i broschyrer, kartor och i guideböcker. Men den mesta informationen finns på webben. Under respektive etapp på vår webb finns länkar för att läsa mer om varje led och etapp. Klicka här för att se en översiktskarta i PDF över E1 och E6 i Sverige. (under uppdatering) 

Vilka kartor ska jag använda?
Vi rekommenderar att du använder aktuella papperskartor och kompletterar med digitala kartor samt GPS-appar. Vi kan tipsa om GPS-appen Topo GPS Sverige, Lantmäteriets Min Karta och Naturkartan

Vad behöver jag för utrustning?
Att vandra på E1 och E6 i Sverige innebär att du går på regionala och lokala leder. Du kan vandra från tidig vår till sen höst på många ställen. På sådana delar av södra Sverige som inte får hindrande vintersnö kan man vandra året om. Ingen särskild utrustning krävs. Bra skor/kängor och regnkläder behövs. På flera ställen går du genom mindre samhällen där du har möjlighet båda att proviantera och fylla på vatten. Men läs på noga inför varje etapp då du under vissa sträckor vandrar flera dagar utan möjlighet till proviantering eller möjlighet till vattenpåfyllning.

Är lederna markerade?
Lederna är markerade, ofta med orange band runt träd och stolpar. Vid lämpliga start- och slutpunkter finns vanligen informationstavlor med översiktskartan. För att ange att en led ingår i E1 eller E6 finns också med längre avstånd sådana informationstavlor och mellan dessa lite mer frekvent särskilda europaledsmärken – blå botten och 15 gula Europastjärnor som omgärdar E1 respektive E6. E-markeringarna är alltså tillägg till den vanliga svenska ledmarkeringen.

Vad finns det för övernattningsmöjligheter längs E1 och E6?
Majoriteten av lederna är väl markerade, ofta med orange band runt träd och stolpar. Vid lämpliga start- och slutpunkter finns vanligen informationstavlor med översiktskartan för den lokala leden. På de flesta lederna saknas det just nu uppmärkning av själva europaleden. Dessa märken har blå botten och 15 gula Europastjärnor som omgärdar E1 respektive E6. I de fall det finns E-ledsmarkeringar är dessa ett komplement till den vanliga ledmarkeringen.

Observera att E-lederna består av sammanhängande regionala leder där olika kommuner, regioner, stiftelser etc. ansvarar för underhåll, markeringar och att uppdatera information om märkning och ledkartor.

Europaleder_sve_

Klicka på bilden för att se den i fullstorlek

Vad finns det för övernattningsmöjligheter längs E1 och E6?
Många leder är försedda med rast- eller vindskydd, ibland också med toaletter, vatten och eldplats. Med sovsäck i packningen kan dessa skydd nyttjas för övernattning. Några leder har obemannade stugor för övernattning. Att bära med sig en hängmatta är också ett populärt alternativ. Observera att lederna består av sammanhängande regionala leder där olika kommuner, regioner, stiftelser etc. ansvarar för underhåll och att uppdatera information om vindskydd och raststugor. Standarden på rastskydd, vindskydd och övernattningsstugor kan variera mellan lederna. I övrigt kan du nyttja vandrarhem, campingplatser, värdshus, hotell och bed & breakfasts om du gör en flerdagsvandring. Ibland finns sådana möjligheter nära lederna och ibland behöver du söka dig längre bort från leden.

Skyddad natur
Observera att du vid flera tillfällen vandrar genom skyddade områden. Läs på vad som gäller inom just det området du passerar gällande övernattning, eldning mm.

Alla etapper längs Europaleden

Nedan finns alla etapper som ingår i den svenska delen av Europaleden listade. Läs mer om Europalederna.

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.