Vandrare ser på utsikt över bergen

Storulvån - Sylarna

Under den här vandringen dras blicken mot horisonten och Sylarnas spetsiga toppar. Terrängen under turen är svagt kuperad och utan några större svårigheter längs sträckningen. Broar och spänger gör passager av vattendrag och våta partier enkla.

Efter någon kilometers vandring lämnar du fjällbjörkskogen runt Storulvåns Fjällstation och når kalfjället. Tidigt passerar du hängbron över Lill-Ulvån. Leden fortsätter sedan i böljande terräng mot rastskyddet Spåime som ligger ungefär halvvägs till Sylarnas fjällstation. Hit går leden mestadels på torra partier men det förekommer också spångad sankmark.

Leden fortsätter vidare i liknande terräng mot rastskyddet Gamla Sylen som du når innan de sista 3 kilometrarnas stigning mot fjällstationen. Mittemot Gamla Sylens rastskydd, på andra sidan Sylälven, byggdes Sveriges första fjällstation. Platsen är skyltad.

Det bedrivs renskötsel i området som kräver vandrarnas hänsyn.

Snabbfakta

Fjällkarta
Lantmäteriet Z6, 1:100 000
Lantmäteriet Z54, 1:50 000
Calazos ”Jämtlandsfjällen”
Calazos ”Jämtlandstriangeln” 1:50 000

Etappens längd / tid
16 km / 5 – 6 timmar

Höjdskillnad
725 – 1 045  m ö h

Här finns STF
STF Storulvån Fjällstation och STF Sylarna Fjällstation

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.