Två kvinnor vandrar på fält

Järnleden

Järnleden sträcker sig mellan Hytte och Kristinehamn och följer en gammal transportled för järn. Landskapet är vackert och varierat och du passerar flera historiska platser, fornlämningar och sevärdheter. Leden är totalt 30 kilometer lång. Du kan välja att vandra hela eller delar av sträckan. Det finns etapper som passar perfekt för en kortare eller längre dagstur med lätt ryggsäck, med möjligheter att fylla på färskvatten eller fika längs vägen.

Det var Gustav Vasa som tog initiativ till att bygga transportleden från Bergslagen till Vänern och vandringen går bitvis längs vägar som användes redan på 1600-talet. Landskapet är varierat med små tjärnar, myrmarker, skog, odlings- och betesmark. Ibland går du på gamla landsvägar, och du passerar bland annat två gamla järnbruk och en fornborg från järnåldern.

Den traditionella startplatsen är Hytte, men det går också att ansluta vid Nässundets station, Niklasdams trädgård, Älvbron eller vid Kristinehamns gästhamn. Det går att ta sig till de olika startplatserna med buss, och till Nässundets station även med tåg. Vid Ljustjärnen finns vindskydd med eldstad och fin utsikt över den lilla sjön. Ta chansen att smaka på pelargonkaka vid Niklasdams kafé, där det också finns en handelsträdgård och ett pelargonmuséum. På en udde vid Niklasdams trädgård hittar du även en trevlig rastplats. Vid Älvbron finns ytterligare en rastplats med bänkar. Vid Nässundet finns ett kafé, ett vedugnsbageri och några marknadsbodar.

Snabbfakta

Karta
Terrängkartan 600 Kristinehamn, Kristinehamns turistbyrås hemsida.

Etappens längd / deletapper
30 km / fem deletapper på 4 – 10 km

GPS-koordinat startplats
N 59° 25.903, E 14° 13.569

Värmlandsleder

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.