Led med stenblock i kargt landskap

Gåsen - Vålådalen

Väljer du denna väg går du via Vålåstugorna. Etappen mellan STF Gåsen och Vålådalen är fylld av kontraster. Det karga Härjångsfjällets imponerande branter och ett pärlband av småsjöar i Härjångsdalen gör din vandring omväxlande.

Obs! Viss information på denna sida kan vara inaktuell till följd av den nya markupplåtelsen i Jämtland och Härjedalen. Läs mer om markupplåtelsen och vilka boenden som påverkas. Sidan uppdateras löpande.

2 kilometer efter att du lämnat STF Gåsen Fjällstuga börjar leden slutta svagt nedåt. Du går på skrå på Härjångfjällens norrsluttning. Stigen som följer är stenig tills du hunnit förbi rastskyddet vid Härjångssjöarna där landskapet är mest kontrastrikt.

Efter sjöarna väntar en mer lättvandrad terräng. Under den sista biten av vandringen till Vålåstugorna går du i ett flackt landskap med gräs, myr och torr mark på Gruvsmällens sluttning. Din vandring från STF Vålåstugan börjar på kalfjället omgiven av gles fjällbjörkskog, och avslutas i Vålådalens gammelskogar. 

Du håller höjd fram till ledskiljet mot Stendalsstugorna som du når efter ungefär en halvmils vandring. Efter skiljet bär det utför igen mot Skaftet. När du korsat bron över Stensån blir stigen mot Vålådalen bred och enkel att gå. Terrängen här är kuperad och domineras av barrskog.

I hela området bedrivs renskötsel som kräver vandrarnas hänsyn.

Snabbfakta

Fjällkarta
Lantmäteriet Z6, 1:100 000

Turens längd / tid
STF Gåsen – STF Vålåstugorna; 16 km / 4 – 5 timmar
STF Vålåstugorna – Vålådalen; 18 km / 5– 7 timmar

Höjdskillnad
STF Gåsen – STF Vålåstugorna; 1 100 – 902 m ö h
STF Vålåstugorna – Vålådalen; 902 – 590 m ö h

Här finns STF
STF Gåsen Fjällstuga
STF Vålåstugan Fjällstuga

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.