STF Gåsen - STF Stensdalen

Från STF Gåsen Fjällstuga är det bara en första kort stigning till sträckans högsta punkt. Härifrån fortsätter du en lätt vandring i svagt nerförslut. Knappt halvvägs ligger rastskyddet Sjtäntja. Därefter lämnar du fjällheden och fortsätter längs sluttningarna på Sjtänja och Tubbeke.

De sista två kilometrarna under din vandring går i fjällbjörkskog. Du passerar bron över Stensån och når STF Stensdalen Fjällstuga på andra sidan – vackert belägen i fjällbjörksskog i väglöst land. Samer som har levt, och fortfarande lever här gick förr i tiden i skolan just i Stensdalen.

I hela området bedrivs renskötsel – visa hänsyn.

Snabbfakta

Fjällkarta
Z6 Lantmäteriet 1:100 000
Jämtlandskartan Calazo 1:100 000
Jämtlandstriangeln Calazo 1:50 000

Etappens längd / tid
14 km / 4 – 5 timmar

Höjdskillnad
750 – 1 100 m ö h

Här finns STF
STF Gåsen Fjällstuga och STF Stensdalen Fjällstuga

Karta
Gåsen – Stensdalen