Renar på fjället

Renskötseln är en samisk näring som i Sverige är förbehållen samerna, enligt Sveriges grundlag. Renskötselrätten bygger på urminnes hävd. All rennäring bygger på det fria naturbetet eftersom renar är vandringsdjur. Renens uråldriga behov att ströva fritt och beta ostört finns fortfarande kvar och det kräver förståelse och hänsyn från oss gäster i renens rike.

I flocken är renen trygg. Betrakta gärna dessa vackra djur, men ge dem utrymme att beta ifred. Drar flocken sig undan, då har du kommit för nära. Särskilt störningskänsliga är renen under kalvningsperioden i april-maj. Även när stora renhjordar samlats måste extra hänsyn visas så de inte sprids. Lösa hundar tolkar renarna ofta som hot, vilket kan skapa panik.

Ren-vett

 • I kikare kan du betrakta renarna varsamt på avstånd.
 • Undvik att gå rakt mot dem.
 • Ju tystare du är desto lugnare är djuren.
 • Håll alltid hundar kopplade.
 • När större flockar är i rörelse, sätt dig ner och betrakta och njut.

Om renar
Det samiska samhällets viktigaste kulturbärare och resurs är renen. Den har varit pack- och dragdjur. Dess päls och skinn har gett värme och kläder. De slitstarka hornen används i bruksföremål och smycken. Renköttet är en stomme i samisk mattradition, en delikatess som rekommenderas.

 • Det finns tre typer av ren i Skandinavien: Vildren, Skogsren och Fjällren.
 • Renen är enda hjortdjuren där hornkrona pryder både hane och hona.
 • Sommarens mygg gör att renen söker sig högt upp i terrängen.
 • I augusti sprids renarna över stora områden när de letar föda.
 • Det finns cirka 500 000 renar i Sverige och Norge.
 • Renen är en duktig simmare.
 • Renens främsta sinne är luktsinnet.
 • En vit ren symboliserar lycka.
 • Läs gärna mer om renen i broschyren Renens rike