Två renar på fjället

Renar på fjället

Renskötseln är en samisk näring som i Sverige är förbehållen samerna, enligt Sveriges grundlag. Renskötselrätten bygger på "urminnes hävd". Renens uråldriga behov att ströva fritt och beta ostört finns fortfarande kvar. Det kräver förståelse och hänsyn från oss gäster i renens rike.

All rennäring bygger på det fria naturbetet eftersom renar är vandringsdjur. I flocken är renen trygg. Betrakta gärna dessa vackra djur, men ge dem utrymme att beta ifred. Drar sig flocken sig undan har du kommit för nära. Särskilt störningskänsliga är renen under kalvningsperioden i april-maj. Även när stora renhjordar samlas måste extra hänsyn visas så de inte sprids. Lösa hundar tolkar renarna ofta som hot, vilket kan skapa panik. Läs gärna mer om rennäring och fjällturism.

Renvett på fjället

I alla områden där renskötsel bedrivs är det viktigt att besökare inte stör betesro eller skrämmer renen, särskilt runt kalvningstid. Tänk därför på följande i renbetesland:

 • Håll alltid hundar kopplade.
 • Undvik att gå rakt mot renen.
 • Ju tystare du är desto lugnare blir djuren.
 • I kikare kan du betrakta renarna varsamt på avstånd.
 • När större flockar är i rörelse, sätt dig ner, betrakta och njut.

Allmänt om renar

Det samiska samhällets viktigaste kulturbärare och resurs är renen. Den har varit pack- och dragdjur. Dess päls och skinn har gett värme och kläder. De slitstarka hornen används i bruksföremål och smycken. Renköttet är en stomme i samisk mattradition (en delikatess som rekommenderas).

 • Det finns tre typer av ren i Skandinavien: vildren, skogsren och fjällren.
 • Renen är enda hjortdjuren där hornkrona pryder både hane och hona.
 • Sommarens mygg gör att renen söker sig högt upp i terrängen.
 • I augusti sprids renarna över stora områden när de letar föda.
 • Det finns cirka 500 000 renar i Sverige och Norge.
 • Renen är en duktig simmare och har ett utmärkt luktsinne.
 • En vit ren symboliserar lycka.
 • Läs gärna mer i broschyren Renens rike
Stäng

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.