Hur lång tid tar det att vandra?

Det är självklart lättare att vandra på en jämn och flack stig, än att gå uppför ett brant berg, och hastigheten när du vandrar blir därefter. Tabellens tider kan ge dig en fingervisning och bygger på erfarenhetsmässiga grunder, men kan variera beroende på din kondition, hur tung din packning är och vilka väderförhållanden du vandrar i.
Vandringshastighet, generell beskrivning.
Sträcka, med kortare stopp Skogsväg (traktorväg) Lättvandrad jämn stig Småkuperad terräng Kuperad stigning Kraftig stigning Brant stigning
Km tim,min tim,min tim,min tim,min tim,min tim,min
1 0,13 0,15 0,18 0,22 0,30 0,40
2 0,25 0,30 0,35 0,45 1,00 1,20
3 0,38 0,45 0,55 1,05 1,30 2,00
4 0,50 1,00 1,10 1,30 2,00 2,40
5 1,00 1,25 1,30 1,50 2,30 3,20
6 1,15 1,30 1,50 2,15 3,00 4,00
7 1,30 1,45 2,10 2,40 3,30 4,40
8 1,40 2,00 2,30 3,00 4,00 5,20
9 1,55 2,15 2,45 3,25 4,30 6,00
10 2,05 2,30 3,00 3,45 5,00 6,40
11 2,20 2,45 3,20 4,05 5,30
12 2,30 3,00 3,35 4,30 6,00
13 2,45 3,15 4,00 4,50 6,30
14 2,55 3,30 4,15 5,15 7,00
15 3,10 3,45 4,30 5,40 7,30
16 3,20 4,00 4,50 6,00
17 3,35 4,15 5,10 6,25
18 3,45 4,30 5,30 6,45
19 4,00 4,45 5,45 7,05
20 4,10 5,00 6,00 7,30
21 4,25 5,15 6,20 7,50
22 4,35 5,30 6,35 8,15
23 4,50 5,45 7,00 8,35
24 5,00 6,00 7,15 9,00
25 5,15 6,15 7,30 9,25

Källa: DNT

 

Fler fjälltips