Trio på turskidåkning

Allemansrätten och turskidåkning

Våra svenska fjäll är öppna för alla. Med bra turskidor tar du dig fram nästan överallt, även i ospårad terräng. Det medför ett visst ansvar.

Enklast åker du förstås längs med markerade vinterleder. Även på dessa omfattas du av allemansrätten. Du får fritt röra dig över fjället, men tänk på att naturen i våra fjälltrakter ofta kräver lite extra omtanke. I områden med renskötsel bör du till exempel hålla hunden kopplad under hela året. Du ska också vara noga med att inte skrämma renar du möter på fjället.

Andra regler i nationalparker och reservat

I fjällens många nationalparker och reservat är allemansrätten ibland utökad och ibland begränsad. Det kan exempelvis innebära att du inte får göra upp eld eller ta med dig hunden. På vissa platser får du inte tälta medan du på andra får tälta längre än vad du får göra utanför nationalparken. Våra STF-värdar hjälper dig gärna att ta reda på vad som gäller för just din tur.

Ta med skräpet hem

Lämna inte kvar något skräp i naturen. Ta med en tom plastpåse i ryggsäcken, lägg i ditt skräp och släng på slutmålet.

Allemansrätten är ett gemensamt ansvar

Allemansrätten gör att vi alla har tillgång till naturen. Därför är det vårt gemensamma ansvar att slå vakt om denna urgamla sedvana, inte minst genom att använda den med omtanke. God tur!

Vad säger allemansrätten när du utövar olika aktiviteter i naturen?