Allemansrätten och paddling

Allemansrätten gör att vi alla har tillgång till naturen. Därför är det vårt gemensamma ansvar att slå vakt om denna urgamla sedvana, inte minst genom att använda den med omtanke. Men många är osäkra på vad allemansrätten egentligen innebär, då vår lagstiftning bara nämner allas tillgång till och ansvar för naturen på ett övergripande sätt. Här kan du läsa mer om vad som är viktigt att tänka på innan du ger dig ut för att paddla.

Sveriges vattendrag är öppna för alla. Du får paddla och gå i land nästan överallt. En del platser är dock fredade för att skydda djurlivet. Ha med dig en karta eller ett sjökort, och håll koll på skyltar som visar var det finns djurskyddsområden. Under våren och sommaren kan det finnas häckande fåglar och sälar med kutar som helst vill vara ifred.

Om du går i land, tänk på att respektera tomtgränser och privata bryggor så stör du inte de boende. Ta gärna med ett friluftskök eftersom det ofta är eldningsförbud under sommaren. Innan du paddlar vidare, titta dig runt en extra gång så att du inte glömmer kvar något skräp.

Vad säger allemansrätten när du utövar olika aktiviteter i naturen?