Kvinna som paddlar kajak

Allemansrätten och paddling

Sveriges vattendrag är öppna för alla. Du får paddla och gå i land nästan överallt. Tack för det allemansrätten! Tänk på följande när du ska ge dig ut och paddla:

Djurskyddsområden

Du får paddla och gå i land nästan överallt, men det finns undantag. En del platser är fredade för att skydda djurlivet. Ha med dig en karta eller ett sjökort, och håll koll på skyltar som visar var det finns djurskyddsområden. Under våren och sommaren kan det finnas häckande fåglar och sälar med kutar som helst vill vara ifred.

Ta hänsyn till mark och omgivning

Om du går i land, tänk på att respektera tomtgränser och privata bryggor så stör du inte de boende. Ta gärna med ett friluftskök eftersom det ofta är eldningsförbud under sommaren.

Om du tältar

Det går bra att tälta ett par nätter på privat mark – om du vill bo längre behöver du fråga markägaren om lov. Tänk på att välja tältplats med omsorg, gärna en längre bit ifrån närmsta bostadshus. Var försiktig när du slår upp tältet så att inte marken skadas.

Ta med dig skräpet hem

Innan du paddlar vidare, titta dig runt en extra gång så att du inte glömmer kvar något skräp.

Allemansrätten är ett gemensamt ansvar

Allemansrätten gör att vi alla har tillgång till naturen. Därför är det vårt gemensamma ansvar att slå vakt om denna urgamla sedvana, inte minst genom att använda den med omtanke. God tur!

Vad säger allemansrätten när du utövar olika aktiviteter i naturen?