Allemansrätten och mountainbike

Allemansrätten gör att vi alla har tillgång till naturen. Därför är det vårt gemensamma ansvar att slå vakt om denna urgamla sedvana, inte minst genom att använda den med omtanke. Men många är osäkra på vad allemansrätten egentligen innebär, då vår lagstiftning bara nämner allas tillgång till och ansvar för naturen på ett övergripande sätt. Här kan du läsa mer om vad som är viktigt att tänka på innan du ger dig ut med mountainbike i naturen.

Den svenska naturen är öppen för alla. Du får cykla nästan överallt. Tänk bara på att inte åka över planteringar eller mark som lätt skadas. Var extra uppmärksam på nya granplanteringar som är lätta att missa.

Enskilda vägar får du åka på så länge du respekterar tomtgränser i närheten av bostadshus. Det går också bra att cykla på motionsspår och vandringsleder, men eftersom spåren är skapade för de som går eller springer så är det bra att visa lite extra hänsyn.

En mountainbike lämnar ofta större spår efter sig än ett par fötter så var gärna lite försiktig om du cyklar i terrängen. Det gäller särskilt på känslig mark, till exempel ängar och berghällar. Försök att anpassa åkningen efter underlaget, om stigarna är mjuka kan du behöva ta det lite lugnare. På vissa platser finns skilda vandrings- och cykelleder, respektera hänvisningarna.

Nationalparker och reservat har särskilda regler för hur du får cykla. Det är ofta tillåtet längs med vissa leder, men ibland får du inte cykla alls. Våra STF-värdar hjälper dig gärna att ta reda på vad som gäller för just din tur.

Om du pausar längs med vägen, ta gärna en extra titt innan du cyklar vidare så att du inte har glömt kvar något skräp.