Två cyklister på mountainbikes

Allemansrätten och mountainbike

Visst är det härligt att cykla i naturen! Har du koll på vad allemansrätten säger om cykling i skog och mark?

Naturen är öppen för alla

Den svenska naturen är öppen för alla. Det betyder att du får cykla nästan överallt, med vissa undantag.

Cykla med hänsyn till mark och omgivning

Enskilda vägar får du åka på så länge du respekterar tomtgränser i närheten av bostadshus. Det går också bra att cykla på motionsspår och vandringsleder, men eftersom spåren är skapade för de som går eller springer behöver du som cyklar visa extra hänsyn.

En mountainbike lämnar ofta större spår efter sig än ett par fötter så var försiktig om du cyklar i terrängen. Det gäller särskilt på känslig mark, till exempel ängar och berghällar. Tänk på att inte åka över planteringar eller mark som lätt skadas. Var extra uppmärksam på nya granplanteringar som är lätta att missa.

Försök att anpassa åkningen efter underlaget, om stigarna är mjuka kan du behöva ta det lite lugnare. På vissa platser finns skilda vandrings- och cykelleder, respektera hänvisningarna.

Särskilda regler i nationalparker och reservat

Nationalparker och reservat har särskilda regler för hur du får cykla. Det är ofta tillåtet längs med vissa leder, men ibland får du inte cykla alls. Våra STF-värdar hjälper dig gärna att ta reda på vad som gäller för just din tur.

Släng ditt skräp hemma

Om du pausar längs med vägen, ta gärna en extra titt innan du cyklar vidare så att du inte har glömt kvar något skräp.

Allemansrätten är ett gemensamt ansvar

Allemansrätten gör att vi alla har tillgång till naturen. Därför är det vårt gemensamma ansvar att slå vakt om denna urgamla sedvana, inte minst genom att använda den med omtanke. God tur!

Vad säger allemansrätten när du utövar olika aktiviteter i naturen?