Allemansrätten och klättring

Allemansrätten gör att vi alla har tillgång till naturen. Därför är det vårt gemensamma ansvar att slå vakt om denna urgamla sedvana, inte minst genom att använda den med omtanke. Men många är osäkra på vad allemansrätten egentligen innebär, då vår lagstiftning bara nämner allas tillgång till och ansvar för naturen på ett övergripande sätt. Här kan du läsa mer om vad som är viktigt att tänka på innan du ska ut och klättra i naturen.

Våra svenska berg och klippor är öppna för alla och det går bra att klättra nästan överallt. Men det finns några saker att tänka på innan du ger dig ut.

Det är bra att känna till vad som växer och bor där du tänker ta dig upp. Under våren häckar många fåglar på avsatser och i skrevor, och de vill helst vara i fred. Var därför uppmärksam på varningsrop eller andra läten under klättringen. Du hittar ofta känsliga lavar på klipporna, var gärna lite försiktig med dessa. Håll också koll på rep som lätt fastnar i eller skaver mot utstickande grenar.

Även om klätterstället inte ligger direkt på någons tomt kan det vara känsligt med insyn. Hör med de boende innan du klättrar i närheten av bostadshus.

I nationalparker och reservat ser möjligheterna till klättring ofta lite annorlunda ut. Fråga gärna någon av våra STF-värdar vad som gäller där du vill klättra.

Det är lätt att tappa en karbinhake eller något annat ur ryggsäcken, så ta gärna en extra titt när du har klättrat klart.