Allemansrätten och fjällvandring

Allemansrätten gör att vi alla har tillgång till naturen. Därför är det vårt gemensamma ansvar att slå vakt om denna urgamla sedvana, inte minst genom att använda den med omtanke. Men många är osäkra på vad allemansrätten egentligen innebär, då vår lagstiftning bara nämner allas tillgång till och ansvar för naturen på ett övergripande sätt. Här kan du läsa mer om vad som är viktigt att tänka på innan du ger dig ut och fjällvandrar.

Våra svenska fjäll är öppna för alla. Du får vandra nästan överallt. I fjälltrakterna har vi många fantastiska vandringsleder, men det går förstås även bra att ta sig fram i oledad terräng. Det finns dock några saker som är bra att tänka på.

Naturen i våra fjälltrakter kräver ofta lite extra omtanke. I områden med renskötsel bör du till exempel hålla hunden kopplad under hela året. Du får plocka blommor och bär på flera ställen, men kom ihåg att det finns många fridlysta arter även i fjällvärlden.

Om du tältar, tänk på att vara försiktig när du slår upp tältet så att inte marken skadas. Det finns ganska små möjligheter att elda i fjällen, tänk därför på att ta med ett fältkök.

I fjällens många nationalparker och reservat är allemansrätten ibland utökad och ibland begränsad. Det kan exempelvis innebära att du inte får göra upp eld eller ta med dig hunden. På vissa platser får du inte tälta medan du på andra får tälta längre än vad du får göra utanför nationalparken. Våra STF-värdar hjälper dig gärna att ta reda på vad som gäller för just din tur.

Innan du vandrar vidare, ta gärna en extra titt så att du inte glömmer kvar något skräp.

Vad säger allemansrätten när du utövar olika aktiviteter i naturen?