Allemansrätten och fiske

Allemansrätten gör att vi alla har tillgång till naturen. Därför är det vårt gemensamma ansvar att slå vakt om denna urgamla sedvana, inte minst genom att använda den med omtanke. Men många är osäkra på vad allemansrätten egentligen innebär, då vår lagstiftning bara nämner allas tillgång till och ansvar för naturen på ett övergripande sätt. Här kan du läsa mer om vad som är viktigt att tänka på innan du ger dig ut för en fisketur.

Sveriges kustremsa, sjöar och vattendrag är öppna för  alla att besöka. Vill du fiska finns det dock några saker som är bra att tänka på.

Du får fiska fritt med fiskespö i de fem stora sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön samt längs  kusterna, med undantag för laxfiske vid Norrlandskusten. . På andra platser gäller särskilda regler – du kan till exempel behöva markägarens lov eller ett speciellt fiskekort. Ta alltid reda på de regler som gäller där du vill fiska! Fråga gärna någon av våra STF-värdar hur det ser ut för just din fisketur.

På väg till fiskevattnet får du ta dig fram överallt, se bara till så att du inte går på någons privata tomt, över planteringar eller mark som lätt skadas. Om det finns hus i närheten kan det vara bra att visa lite extra hänsyn. Det går ofta bra att fiska från privata stränder och bryggor, så länge de är tomma och inte ligger i anslutning till bostadshus. Tänk på att respektera den som äger platsen.

När fiskarna leker på våren kan vissa arter vara fredade – kolla upp vad som gäller där du vill fiska. Kom också ihåg att det kan finnas begränsningar för hur små fiskar du får ta upp. Några arter är helt fridlysta, till exempel mal, som du inte får ta upp alls. Skulle du ändå få en mal på kroken, är det bara att släppa tillbaka den i vattnet direkt.

Håll koll på drag, linor och skräp under fisketuren. De hör inte hemma i naturen men är lätta att glömma kvar.