Facebook
Twitter

Förenings­demokrati

Riksstämman 2016

Helgen den 14-15 maj 2016 genomfördes STFs riksstämma. På riksstämman fattades bland annat beslut om STFs verksamhetsinriktning 2016 - 2018. Stämman tog också beslut om en reviderad demokratiprocess och därmed också en ny demokraticykel. Andra beslut som tog var att det ska utredas hur sopor i fjällen hanteras, att inför ett pris likt "Årets Kudde" för fjällstugorna, och att STF ska verka för minskat ohämmad skoterkörning i fjällmiljö.

Om den nya demokratiprocessen
Den nya demokraticykeln innebär att begreppet ombud byts ut mot ”medlemsombud” och att medlemsombudens uppdrag blir tydligare än vad riksstämmoombudens uppdrag har varit. Medlemsombuden utses genom en process med förslags, nominerings och val precis som tidigare. Denna process är dock flyttad och påbörjas direkt efter att riksstämman är avslutad. På så sätt utses medlemsombuden 1,5 år innan stämman och har därmed god tid på sig att sätta sig in i STFs verksamhet och frågeställningar och kan även agera remissinstans åt styrelsen. Medlemsombuden är också medlemmarnas öron utåt och kan fånga upp idéer och åsikter från lokalavdelningar, franchisetagare, stugvärdar och enskilda medlemmar. Medlemsombuden verkar även som ombud på riksstämman. Under hösten efter riksstämman utses nya medlemsombud.

I samband med beslutet om en reviderad demokraticykel togs beslut om reviderade stadgar.
De reviderade stadgarna kan du läsa här.

För att komma in rätt i den nya demokraticykeln beslutades det på riksstämman 2016 att särskilda övergångsbestämmelser ska gälla. Kortfattat innebär det att de ombud som valdes till riksstämmoombud till stämman 2016 kvarstår som medlemsombud fram till att nästa val är genomfört vilket kommer att vara någon gång kring årsskiftet 2018/2019. Därmed kommer inget val att äga rum 2017.

Här nedan hittar du protokollet från och alla handlingarna inför STFs riksstämma 14-15 maj 2016

Protokoll STF Riksstämma 2016

Beslutsunderlag STF Riksstämma 2016

Delegatlista riksstämma 2016

handlingar-stf-riksstamma-2016

bilagor-stf-riksstamma-2016

Protokoll riksstämma 2016 original