Nordens Ark i Bohuslän

Nordens Ark är en zoologisk park där du kan träffa ett 80-tal av världens utrotningshotade djurarter. Under en 3 km lång promenad genom en underbar natur kan du bland annat se varg, snöleopard, amurtiger samt många fåglar och nordiska lantraser. När du besöker djurparken Nordens Ark går ett barn in utan kostnad i vuxens sällskap. Visa ditt STF-medlemskort!