Facebook
Twitter

Fri olycksfallsförsäkring vid STF-aktivitet

Du som är medlem i STF och deltar i en aktivitet som arrangeras av STF omfattas då av en olycksfallsförsäkring som gäller under aktiviteten. Försäkringen gäller även för barn i medlems sällskap till och med det år barnet fyllt 15 år, ledare samt stugvärdar vid STF.

När gäller försäkringen?

Försäkringen gäller för olycksfallsskada som den försäkrade kan råka ut för under deltagande i verksamhet som STF organiserar som t ex turer, kurser, gruppresor och lokalföreningsarrangemang.

Försäkringen gäller också för dig som medlem när du är ute på egna aktiviteter på en STF-semester som exempelvis fjällvandring mellan STFs fjällstationer och fjällstugor samt när du bor på STFs vandrarhem och fjällanläggningar. Försäkringen gäller under direkt resa till och från ovan nämnda aktiviteter.

Läs mer om vad som gäller i bifogad pdf.

Andra medlemsförmåner