Tänk på att fortfarande det råder eldningsförbud i vissa delar av landet. Läs mer på Länsstyrelsen.se för exakt information om vad som gäller på just din plats.

Facebook
Twitter

Få ut mer som medlem

Som medlem i Svenska Turistföreningen är du alltid lite närmare Äventyret Sverige. Här hittar du inspiration, medlemserbjudanden och möjligheter att engagera dig i STF. Känner du någon som tycker du borde vara medlem i STF? Ju fler vi är desto starkare är vi som förening.