Få ut mer som medlem

Som medlem i Svenska Turistföreningen är du alltid lite närmare Äventyret Sverige. Här hittar du inspiration, medlemserbjudanden och möjligheter att engagera dig i STF. Känner du någon som tycker du borde vara medlem i STF? Ju fler vi är desto starkare är vi som förening.