Vi är bara två vuxna, är vi en familj då?

Ja. Familjepriset gäller för max två vuxna som bor i samma hushåll samt obegränsat antal barn och ungdomar som hör till hushållet och är skrivna på samma adress.