Räcker det med att en person är medlem för att få medlemsrabatt på boendet, om man är fler personer?

Medlemskapet är personligt och alla personer (över 5 år) behöver vara medlemmar för att få bo till medlemspris. Ett hushåll betalar max 450 kr i medlemsavgifter för två vuxenmedlemmar samt eventuella barn- och ungdomsmedlemmar.