FAQ OM STF HAJKA

Vad är STF Hajka?
STF Hajka är en upptäcktsförmedling där du söker efter aktiviteter du vill testa, eller anmäler dig som ledare för en aktivitet du vill att andra också ska få upptäcka. Finns inte den aktivitet du söker går det också bra att göra en efterlysning eller se vad andra har efterlyst.

Varför har STF valt att starta Hajka?
STF Hajka är en del av STFs arbete för att tillgängliggöra naturen för fler. Allemansrätten ger alla rätt att vistas nästan överallt i naturen. Och man får dessutom göra nästan vad som helst – fiska, sova, bada, klättra, plocka svamp eller sola. Men det betyder inte att man känner att man kan. Idag finns det många sociala och kulturella barriärer som begränsar varför människor i Sverige inte upptäcker den svenska naturen. STF har hjälpt människor att upptäcka Sverige i över 130 år, och vill med Hajka inspirera ännu fler människor att upptäcka, tillsammans.

Vad är syftet med STF Hajka?
STF Hajka ska vara en användargenererad plattform som skapar möten mellan personer med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv – och sänker barriärer till att upptäcka den svenska naturen.

Hur möjliggör ni det?
Genom en användarvänlig plattform, nätverk och samarbeten vill STF skapa en aktivitetsplattform som ger arrangörer (personer engagerade i ideella föreningar och privatpersoner) access till viktiga målgrupper som de inte annars har tillgång till, och deltagare får tillgång till aktiviteter och nätverk med låga barriärer.

Vilka vänder sig STF Hajka till?
STF Hajka är absolut inget medlemsprojekt, utan vänder sig till alla människor med stor nyfikenhet. Vi vänder oss till både den som känner sig nyfiken på naturen men som inte kan eller vill ta sig ut själv, och den som vill introducera en aktivitet för andra genom att arrangera en egen.

Vem kan leda en Hajka-aktivitet?
Vi söker den som kan något, eller älskar något väldigt mycket. Vare sig det handlar om parkour, svampplockning eller isklättring. Det viktiga är att personen vill dela med sig av sitt intresse till andra. Vi vill att våra ledare ska se sig som ambassadörer för sitt specialintresse. För att öka säkerheten och tryggheten under en aktivitet ber vi alla som arrangerar en aktivitet att ha med sig minst en ytterligare ledare.

Vad förbinder man sig till som ledare?
En Hajka-aktivitet kan ske en gång. Eller flera. Och genomförs på frivilligbasis. Man förbinder sig alltså inte att bli en ”Hajka-ledare” utöver det tillfälle man arrangerar. Med Hajka vill vi helt enkelt sänka trösklarna genom att någon som känner sig naturvan introducerar naturen till fler genom att dela med sig av sin kunskap. Genom STF Hajka hoppas vi skapa återväxt av friluftsintresse och kunskap bland nya grupper.

Vem kan anmäla sig till en Hajka-aktivitet?
Alla som är nyfikna på en utomhusaktivitet men som idag inte kan eller vill ta sig ut och testa det själv kan anmäla sig till en Hajka-aktivitet.

Varför är det så viktigt att få fler att spendera tid i naturen?
Sverige har sin allemansrätt och storslagna natur. Ändå har allt färre människor som lever i Sverige en relation till naturen. Många har aldrig kunnat, vågat eller vetat hur de ska ta sig dit. Det vill Svenska Turistföreningen (STF) ändra på.

Är det inte en risk att det bara blir de redan naturfrälsta som anmäler sig?
Vi kommer att arbeta aktivt för att det inte ska bli så, genom att i vår kommunikation rikta oss till grupper som idag inte vistas i naturen.

Var kan man genomföra en Hajka-aktivitet?
Det är väldigt viktigt för oss att Hajka inte blir ett projekt centrerat till några specifika orter. Därför kommer vi att arbeta aktivt för att få in arrangörer och deltagare från hela landet.

Hur säkerställer STF att det är säkert att delta i en Hajka-aktivitet?
Hajka är en matchningstjänst som tillhandahålls via Sveriges Turistförening. Aktiviteter som skapas på plattformen sker inte i Svenska Turistföreningens regi eller under Svenska Turistföreningens ansvar. Ansvariga för respektive aktivitet är de huvudarrangörer som skapar aktiviteten. Som deltagare i en aktivitet måste du själv kontrollera med arrangören vad som gäller för den aktuella aktiviteten. Fråga därför gärna en fråga för mycket.

Vem är ansvarig för de aktiviteter som genomförs inom ramen för Hajka?
STF ansvarar inte för eventuella skador som uppkommer i samband med en aktivitet. Skador i samband med fritidsaktiviteter täcks vanligtvis av en vanlig hemförsäkring. Är du osäker på vad som gäller? Kontakta ditt försäkringsbolag och kolla vad som gäller. 

Varför är sajten på både engelska och svenska?
För att vi ska kunna nå ut till så många potentiella arrangörer och deltagare som möjligt. Vi vill inte riskera att tjänsten inte används av personer som egentligen har behov av den, enbart på grund av språkbarriären. Framöver kommer vi också att satsa på att få ut tjänsten på flera språk. Först ut är arabiska.

Gå till Hajka