Stoppa nedskärningarna i naturen!

Tack till alla som stått upp för friluftslivet och våra svenska naturreservat. Över 64 700 personer har skrivit på vårt upprop och kräver att regeringen måste prioritera naturen och friluftslivet i höstbudgeten.

Öppet brev till miljöministern: Stoppa nedskärningarna i naturen 

I den senaste budgeten skar ni i regeringen ner rejält på skötsel och skydd av naturreservat och nationalparker. Det betyder att vindskydd, vandringsleder, dass och grillplatser inte kan underhållas och på sikt kan behöva stängas. Det finns heller inga pengar till att informera om allemansrätten eller för att starta kommunala naturvårdsprojekt i år. 

STF och de 64 711 som skrivit under vårt upprop för att stoppa nedskärningarna i naturen kan inte acceptera att eftersatta leder inte rustas upp eller att rastskydd inte renoveras samtidigt som intresset för vandring och naturvistelse ökar.  

Du har sagt i intervjuer att skötselpengarna ska återställas till 2019 och 2020 års nivåer, men det innebär fortfarande nästan en halvering från 2022 samtidigt som mängden skyddad natur har ökat, fler besökare söker sig ut i naturen och inflationen har gått upp kraftigt. Det behövs helt enkelt högre anslag idag om inte delar av naturreservat och nationalparker ska behöva stängas ner för besökare framöver. 

Regeringen säger att ni värnar såväl naturen som friluftslivet. Vi vill att ni inte bara säger det utan även nu visar det i höstbudgeten. När fler hittar ut i naturen behöver friluftsbudgeten höjas. Annars riskerar vi allvarliga långsiktiga konsekvenser för både natur och människor. 

Med vänliga hälsningar och hopp om ökad budget för natur och friluftsliv! 

Svenska Turistföreningen med 64 711 individer som står bakom detta upprop 

Mer information:
Budgetmissen: Mer värdefull natur ska skötas med mindre pengar
Varannan länsstyrelse orolig för ökad nedskräpning med sänkt budget 
STF startar ett upprop för att stoppa nedskärningarna i naturen 

vindskydd som är avspärrat

Exempel på vad som kan hända om nedskärningarna inte stoppas.

Exempel på nedskärningarnas effekter:

  • Skåne: Trasiga rastskydd kan inte byggas upp igen
  • Dalarna: Minskad städning av toaletter och rastplatser
  • Gotland: Söndertrampade ledspänger kan inte ersättas
  • Värmland: Sämre skötsel av vandringsleder
  • Jönköping: Toaletter måste stängas
  • Stockholm: Nya rastplatser och leder som behövs blir inte av
  • Västerbotten: Raststugor behöver troligtvis stängas
  • Västra Götaland: Inga nya spänger och vindskydd på vissa platser
  • Hela Sverige: I princip alla naturreservat och nationalparker berörs enligt Naturvårdsverket
vandringsled som är avspärrad

Exempel på vad som kan hända om nedskärningarna inte stoppas.

Ett medlemskap som värnar om naturen och friluftslivet i Sverige

Stå upp för friluftslivet och våra svenska naturreservat. Bli medlem i Svenska Turistföreningen.

Bli medlem i STF idag

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.