Rädda Sveriges fjälleder

Fjälledernas framtid står på spel. Med stor oro ser vi att pengarna till att rusta Sveriges fjälleder har minskat i den budget riksdagen fattade beslut om i höstas.

Därför har vi gått ut med ett krav Naturvårdsverkets budget för fjälleder återställs efter höstens kraftiga nedskärning. Och på sikt måste den öka. Fjällen ska vara tillgängliga för alla – även i framtiden.

På grund av högt tryck har vi fått tekniska problem med med vårt upprop under dagen. Fortfarande ligger webbadressen www.räddalederna.se nere just nu. Men https://www.raddalederna.se/ fungerar.  

Du hittar uppropet här.

Öppet brev till Isabella Lövin

Bästa Isabella Lövin,

Intresset för hållbart semestrande och naturturism har aldrig varit större i Sverige. Allt fler både i och utanför Sverige hittar ut i vår fantastiska natur och väljer att turista i Sverige. Och fjällen anses av många vara kronjuvelen i den svenska naturen.

Sverige har alltid prioriterat tillgänglighet till naturen – vi är unika i och med att vi har valt att grundlagsskydda rätten till natur genom allemansrätten som sedan 1994 finns inskriven i regeringsformen. Men tillgänglighet betyder inte bara rätt att vistas i naturen – det bygger också på att det faktiskt går att ta sig ut. Och med de neddragningar som gjorts i Naturvårdsverkets anslag står nu fjälledernas framtid på spel. Naturvårdsverkets budget för underhåll och upprustning av de statliga fjällederna är en mycket viktig pusselbit för att garantera tillgängligheten till våra vandringsleder. Höstbudgeten som antogs av riksdagen i november 2018 innebar en minskning av anslaget till Naturvårdsverket med 45 procent. Konsekvensen är att Naturvårdsverkets budget för fjällederna minskas, vilket leder till sämre underhåll och inget utrymme för upprustning. På sikt kan flera leder behöva stängas.

Vi anser att det här är fundamentalt fel tänkt. I en tid där vi behöver få fler att välja klimatsmart resande och upptäcka den fantastiska natur vi har runt knuten är det kortsiktigt och oklokt att minska stödet till våra fjälleder. Anslagen för underhåll och upprustning av fjällederna behöver återställas snarast. Och på sikt behöver de öka för att möta det ökade intresset för naturturism.

Vi är massa människor som står bakom det här öppna brevet. Vi förväntar oss att den nya regeringen kommer att öka istället för att minska satsningarna på våra fjälleder. Vi förväntar oss att du som miljöminister står upp för den unika svenska naturen och allas möjlighet att vistas i den. Vi ser fram emot ett konstruktivt samtal med dig om detta!

Vänliga hälsningar,

STF tillsammans med oss som brinner för att hålla Sverige fjälleder öppna.