Ta chansen att göra din röst hörd

Brinner du för hållbar turism, utveckling av vandringsleder, allemansrätten och att nattågen finns kvar? Eller finns det någon annan fråga inom turism som du tycker är viktig och vill att STF ska driva? Du har möjlighet att påverka i viktiga frågor med STF.

Som en ideell medlemsorganisation är det medlemmarna som bestämmer inom STF. Riksstämman är vårt högst beslutande organ och den äger rum i maj vartannat år. Här beslutas om föreningens verksamhetsinriktning, eventuella ändringar i ändamålet, föreningen styrelse väljs.

Medlemmar kan delta i föreningens demokrati på följande sätt