STF Umeregionen Lokalavdelning

Postadress

STF Umeregionen Lokalavdelning - Jakob Grubbs väg 6, 90355 Umeå

Våra kommuner

Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln, Vännäs

Anslut dig till vår lokalavdelning

Maila ossså får du mer information om vår verksamhet

Styrelsen

  • Ordförande - Ulla Bång - 070-2170344
  • Kassör - Christina Melander
  • Sekreterare - Lena Norlander - 0722 46 97 07
  • Styrelseledamot - Eva Granberg
  • Styrelseledamot - Helene Svensson - 0730-642331
  • Styrelseledamot - Göran Berg - 0703766458
  • Styrelseledamot - Anders Forsberg - 070-3079090
  • Suppleant - Bo Gustav Rolf Eriksson
  • Sammankallande Valberedning - Hans Granberg - 070-566 38 24
  • Mirandaansvarig - Carl Hallgren - 070 554 49 28